עריכת צוואה
עריכת צוואה iStock

צוואה הינה מעשה אישי אך הצוואה ההדדית סוטה מעיקרון זה ומשקפת הסכם בין בני הזוג על אופן חלוקת עיזבונם אחרי פטירה.

עובדה זו מקימה אי וודאות משפטית וגורמת לבלבול רב. מה חשוב לדעת על צוואה הדדית, כיצד מבטלים אותה וכיצד ניתן להתנגד לה?

מהי צוואה הדדית?

מדובר בסוג מיוחד של צוואה שקבע חוק הירושה הישראלי המאפשר לכל אחד מבני הזוג לערוך כל אחד צוואה אישית משלו, אך להתייחס בה לצוואת בן הזוג. בצורה שכזו, נולד צד הסכמי לצוואה ההדדית.

תנאי סף לקביעה כי צוואה היא צוואה הדדית מחייב שההחלטה על הוראותיה תהיה משותפת בין בני הזוג. צוואה זו היא צוואה משותפת בלבד. התנאי הנוסף הוא שהוראותיהן של שתי הצוואות תלויות זו בזו. כלומר, הוראת צוואה אחת שלובה בהוראת הצוואה השניה.

צוואה משותפת שהיא גם הדדית מכונה בחוק הירושה צוואה הדדית. המבנה הקלאסי של צוואה הדדית הוא כשזה שבו כל אחד מבני הזוג מוריש לזה שיוותר בחיים את כל עיזבונו. במקרים מסוימים, מוסיפים בני הזוג וקובעים כי הרכוש שיוותר לאחר פטירת שני בני הזוג יחולק בין הילדים.

באופן שכזה מבטיחה הצוואה ההדדית סטיה מדיני הירושה, לפיהם היורשים על פי דין הם גם בן הזוג וגם הילדים.

כיצד לערוך צוואה הדדית?

מבחינת צורה, ניתן לערוך צוואה הדדית גם כצוואה בכתב יד, כצוואה בעדים, וכצוואה בפני רשות (נוטריון).

עריכת צוואה הדדית היא הליך סבוך, במיוחד לאור הקושי שבקביעת הסדרים בין שתי הצוואות באופן שיבטיח את רצונם של שני בני הזוג בכל עתיד אפשרי.

עיקר הבעיות נובעות ממימוש רצונו של בן הזוג הנפטר הראשון. לדוגמא, הבעל מעוניין שגם ילדיו יזכו בחלקו, לאחר פטירת שני בני הזוג, אך לפי המבנה הרגיל של צוואה הדדית, עיזבונו עובר לאשתו, והיא רשאית להעניקו במתנה, כך שיתכן מצב שבו חלק מהילדים לא יזכה בעיזבונו של הבעל.

לכן, מומלץ לפנות לעריכת הצוואה לעורך דין ירושה המתמחה בתחום, על מנת שהצוואה ההדדית תכיל התייחסות לכל הסוגיות ותשקף באופן מדויק את רצונם של בני הזוג.

כיצד לבטל צוואה הדדית?

האופן שבו נערך ביטול צוואה הדדית נקבע בחוק הירושה והוא תלוי בראש ובראשונה במועד הביטול של הצוואה ההדדית.

כאשר שני בני הזוג חיים, יכול אחד מהם לבטל את הצוואה באמצעות מסירת הודעה לבן הזוג השני. לאחר מות אחד מבני הזוג, כל עוד לא חולק העזבון, בן הזוג שנותר יסתלק מכל מה שירש מבן זוגו שנפטר, אך לא לטובת ילדו או אחיו של הנפטר. אם חולק העזבון, ישיב בן הזוג שבחיים את כל מה שקיבל מעזבון המנוח. בני הזוג יכולים לסטות מהוראות חוק הירושה ולקבוע הסדר אחר בצוואה ההדדית.

הגשת התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית תוגש ככל התנגדות לקיום צוואה לרשם הירושה על ידי עורך דין לענייני ירושה או עורך דין צוואות המומחה בתחום. לאחר הגשת ההתנגדות לצוואה יועבר התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, ומבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות לקיום הצוואה. מבקש קיום הצוואה ירשם כתובע ומי שמתנגד לצוואה ירשם כנתבע.

ההתנגדות צריכה להיות מבוססת על עילה. עילה היא מכלול העובדות שאם יוכחו, הצוואה תיפסל. פסילת צוואה הדדית היא הליך מורכב, מכיון שעומדות בפנינו שתי צוואות נפרדות, שנערכו על ידי שני אנשים, כביכול בהחלטה משותפת, כך שהטענה שהצוואה ההדדית אינה משקפת את רצונו של אחד מבני הזוג, היא טענה קשה להוכחה.

כל העילות להגשת התנגדות לצוואה הדדית

קיימות שתי קבוצות של עילות להתנגדות לצוואה הדדית. הקבוצה הראשונה היא קבוצת העילות המפורטות בחוק הירושה: אי כשירות לערוך צוואה, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה, טעות, צוואה בלתי חוקית, צוואה בלתי אפשרית, צוואה בלתי מוסרית וצוואה סתומה. הקבוצה השניה היא העילות המיוחדות שנוגעות לצוואה הדדית, ומתייחסות להשפעה שיש לצוואה אחת על הצוואה האחרת.

לדוגמא, העובדה שאחד מבני הזוג היה חולה בדמנציה או אלצהיימר, יכולה להביא למסקנה, שההחלטה על הוראות הצוואה ההדדית לא היתה משותפת מכיון שבן הזוג החולה כלל לא הבין את השלכותיה של ההחלטה. אם ההחלטה אינה משותפת – הצוואה אינה יכולה להיות הדדית.

הקושי בהתנגדות לקיום צוואה הדדית עולה כאשר אחד מבני הזוג כבר נפטר, הצוואה שלו הוגשה לקיום ונתקבל צו לקיום צוואה. במצב שכזה, הטענה שהצוואה השניה של בן הזוג שנפטר שני, אינה תקפה מעלה תהיות – מדוע לא הוגשה התנגדות לקיום הצוואה הראשונה ומדוע נזכר המתנגד לטעון רק כעת ורק כנגד הצוואה השניה.

הקושי המובנה בהתנגדות לצוואה שכזו מביא להמלצה להסתייע בעורך דין לענייני ירושה בעל ותק וניסיון בניהול ההליך.

עורך דין ירושה ד"ר רן מובשוביץ
יח"צ

 

 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו