היתר הלכתי להרוג

איסור "לא תרצח" הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורתנו, ואוי לנו אם מישהו מעלה בדעתו, כביכול בשם התורה, שמותר לרצוח כדי ללמוד תורה

הרב שאול דוד בוצ'קו , כ"ג בתשרי תשפ"א

הרב שאול דוד בוצ'קו
הרב שאול דוד בוצ'קו
עצמי

קראתי באתר "כיכר השבת" מאמר מאת הרב פינחס פרידמן עוזרו הקרוב של הרבי מבעלז, המצדיק את הנהגת רבו אשר החליט מחודש מרץ שלא לשבש כלל את סדרי הלימוד והתפילות בבתי כנסת, בבתי המדרש ובתלמודי התורה של החסידות. 

כבוד קדושת האדמו"ר, הסביר המחבר, ראה בעיניו הפקוחות את הסכנות הרוחניות האורבות לחסידים אם ישתנה משהו בסדרי הלימוד ואם חלילה ייסגרו מוסדות הלימוד לזמן מה. הוא הבהיר כי האדמו"ר איננו "מכחיש קורונה" חלילה, וכי וודאי שגם לדידו היוצא החוצה חייב לעטות מסכה, אולם כשקיימת התנגשות בין חשש לסכנה פיזית לבין חשש לסכנה רוחנית – החשש הרוחני צריך לגבור. עוד הוסיף הכותב שהרבי היה מודע לסכנה הממשית שבדרכו זו יהיו חסידים שיקפחו את חייהם – וכך אכן קרה – אך הוא הכריע שזהו מחיר ששווה לשלם כדי למנוע את הירידה הרוחנית.

בקוראי דברים אלה חשתי זעזוע נורא. הלוא בחירה מודעת לשמור על סדרי החיים התורניים במקום לשמור על החיים עצמם כמוה כהיתר להרוג כדי ללמוד תורה!

כנראה שעל פי השקפת עולם זו כל שינוי בסדרי הלימוד או השהיית הלימוד הרגיל לזמן מה שקולים לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכת דמים – שלוש העבירות שעליהן נאמר "ייהרג ואל יעבור".

מחריד לראות שיש מי שמכוחו של פלפול מתיר לחסידיו להיהרג ואף להרוג! והואיל וחסידי בעלז אינם חיים בגטו סגור שאין יוצא ממנו ואין בא, אלא משתמשים בתחבורה הציבורית ובשירותים נוספים של המדינה, הרי שההיתר איננו מצטמצם לפגיעה בבני הקהילה בלבד אלא מתיר להרוג גם אחרים – ובלבד שלא תיפגע רוחניותה של הקהילה.

בשל פלפולים אלו ליוו בימים האחרונים אלפי חסידים לבית עולמים את הרבי שלהם שנפטר מקורונה והוא בן 64 בלבד, ואף על פי כן בנו ממשיך דרכו מוסיף לקבץ את הציבור סביבו בלי להתחשב כלל בסכנות האורבות בהתקהלויות אלו.

חייבים לומר בפה מלא שפלפול זה נוגד את ההלכה. הרי לא מדובר כלל בגזירת שמד, וכל אחד יכול להמשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות. אכן, יש לפעול במסירות נפש כדי להגיע לכל אחד ואחד מבני הקהילה בדרכים שונות ומגוונות: קשר טלפוני, לימוד בחוץ בקפסולות קטנות, הוספת רבנים כדי לאפשר חלוקה לקבוצות למידה רבות, הדרכה שוטפת להורים ללימוד עם ילדיהם, ועוד כהנה וכהנה. כולנו מסכימים שחובה עלינו לדאוג לחינוך ילדינו, וכי השארת בני הנוער ללא מעש היא מעשה מסוכן רוחנית לכל החוגים, אלא שכל פתרון חייב להישקל מתוך מחויבות חד משמעית לעשות מאמצים למניעת התפשטות המחלה.

איסור "לא תרצח" הוא מהאיסורים החמורים ביותר בתורתנו הקדושה, ואוי לנו אם הגענו למצב שמישהו מעלה בדעתו, כביכול בשם התורה, שמותר לרצוח כדי ללמוד תורה – ושאנשים מסוגלים לשמוע הוראה כזו בלי להזדעזע.

ואולי נוכל בכל זאת להתחזק במשהו גם מדברים קשים אלו, כפי שלימדנו הרב קוק שמכל דעה אפשר לדלות ניצוץ של אמת. יהי רצון שנזכה להתעצם לא רק בשמירת הגוף אלא גם בשמירת הנפש והנשמה, ולצד השמירה על הבריאות נעשה כל מאמץ למצוא דרכים לחיזוק הנוער באהבת ה', קיום המצוות ולימוד התורה.