רבני ערים נדרשו לחדול מהעסקת קרובי משפחה

יועמ"ש הרבנות הראשית פנה למספר רבנים ודרש להפסיק להפסיק לאלתר את העסקת קרובי משפחתם כעובדים במערכת הכשרות המקומית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ל' בתשרי תשפ"א

רבני ערים נדרשו לחדול מהעסקת קרובי משפחה-ערוץ 7
מסעדה. אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

ועדת המשמעת של הרבנות הראשית דרשה מכמה רבני ערים לחדול מהעסקת קרובי משפחתם במערכת הכשרות.

בכל ערי ישראל קיימת מערכת כשרות מקומית המנוהלת על-ידי הרב המקומי או הרב המוסמך להעניק תעודת כשרות. במהלך השנים נוצר מצב בו קרובי משפחה הועסקו במערכות הכשרות השונות, דבר אשר גרר ביקורת מצד מבקר המדינה וגורמים נוספים.

בשנה האחרונה גובש ואושר ברבנות הראשית מסמך הנחיות מחייב לרבנים, בנוגע לדרכי ההנהגה הנדרשים מרב עיר, באופן שיאפשר לממש את תפקיד הרבנות בצורה הטובה ביותר, כדי שהיא תשמש דוגמא ומופת לרבים, ותביא לקידוש שם שמים, תוך שמירת מעמד הרבנות וכבודה.

במסמך נכתבו ערכי היסוד אליהם מחויב רב בישראל לנהוג בתפקידו החשוב בהתאם להלכה, כגון להאהיב שם שמיים, נקיות כפיים, דוגמא אישית, ענווה ועוד, וכן חודדו מספר נקודות בנוגע לניגודי עניינים אסורים וכן הסדרה של הדברים אותם מותר ואסור לרב לעשות ולקבל במסגרת תפקידו.

כעת, לאחר זמן רב שניתן לרבנים הזמן להטמיע ולפעול בהתאם לנהלים ובעקבות מספר תלונות שהגיעו לרבנות הראשית בנוגע למינוי והעסקת בני משפחה של רבנים ונושאי תפקידים במערכת הכשרות המקומית בניגוד לתקנות, פנה יועמ"ש הרבנות הראשית למספר רבנים בנושא מתוקף תפקידו כמרכז ועדת המשמעת של הרבנות הראשית.

בפנייתו העיר היועמ"ש עו"ד הראל גולדברג כי בהתאם לנוהל על הרבנים ונושאי המשרה הבכירים להפסיק לאלתר את פעילותם של קרובי משפחתם כעובדים במערכת הכשרות המקומית.

במכתביו ציין היועמ"ש, כי אף שהוא בטוח שרבני הערים עושים עבודתם נאמנה וכי ביסוס הכשרות תחת אחריותם הוא אינטרס ראשון במעלתו, הרי שהמטרה הזו אינה יכולה להיות מושגת ע"י העסקה של קרוב משפחה והתנהלות שפסולה במישור המשפטי ויכולה לעורר חשש לניגוד עניינים ומשוא פנים ולפגוע במעמדו של הרב אשר נדרש לשמש כדוגמא ומופת לרבים ולקדש שם שמים.

ברבנות הראשית ציינו כי המהלך נעשה ברגישות אל מול רבני הערים ומחלקות הכשרות השונות, מתוך כוונה לתקן את מערכת הכשרות בדרכי נועם והרבנים פעלו להסדרת הדבר בסיום העסקת המשגיחים המועסקים על ידם ותחת אחריותם.