פסיקה לא מספיקה

פסקי הלכות ליברליים מפוקפקים שנידונים מעל גבי המרשתת אינם רלוונטיים לשיח ההלכתי. דעה

הרב יצחק נריה , ד' בחשון תשפ"א

פסיקה לא מספיקה-ערוץ 7
הרב יצחק נריה
צילום: ערוץ 20

מסופר על בנש"ק (בנן של קדושים, כרגיל הכוונה לבן של אדמו"ר) שבא אל הרבי מקוצק ואמר לו שאבא שלו זצוק"ל בא אליו בחלום ואמר לו שעליו לכהן כאדמו"ר. הרבי מקוצק הביט בו ואמר: אם אבא שלך יבוא אליך עוד פעם בחלום, תגיד לו שאם הוא רוצה שתהיה אדמו"ר, שיביא בחלום את החסידים שיכתירו אותך.

פוסק הלכה אינו תואר שמגיע לאדם שנבחן במבחני הרבנות, וגם לא לאדם שמכהן כרב עיר, הגם שמדי פעם הם מורים הלכות. פוסק אמיתי חי תורה, שולט בש"ס בעיון, ברמב"ם ובשולחן ערוך, ומורה הלכה מתוך משנתו ולא מתוך חלומות.

גם אם האדם תלמיד חכם עצום, כדי שמאן דהוא יתקבל כפוסק לדור או לדורות וספריו יפארו את ארון הספרים היהודי, עם ישראל צריך לקבל אותו עליו. לא בפייסבוק, לא בעלון ולא במרשתת, הגם שבאותו רגע יש המון תגובות.

לכן, כל מיני קריאות, הנחיות, קווי מתאר ואנחות, יפים הם כדיון ציבורי ואולי אפילו יביאו להתעוררות רוחנית. לפעמים לצערנו הם מובילים להידרדרות רוחנית וכל עניינם הוא להיות "בית דינא שריא", על אף שאין דין, אין דיון ואין דיין. אבל בראייה היסטורית? הצחקתם אותם! את מי? את גדולי ישראל האמיתיים, ולא רק אותם, אלא את כל מי שיש בו ריח תורה.

השבוע, בג' במרחשוון, חל יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון, שפסיקתו תלך איתנו עוד שנים ארוכות. הרב עובדיה חי את התורה בכל רגע, חייו הוקדשו לתורה, להלכה ולפוסקים הראשונים והאחרונים כאחד.

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, שלכל הדעות היה פוסק בעל שיעור קומה עולמי, בין־דורי וכלל־ישראלי, ואף הרב ליכטנשטיין זצ"ל היה פונה אליו בשאלות, כפי שמתואר בספר של הרב נבון 'אשרי אדם עוז לו בך', נהג לומר על עצמו שאם הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל היה בא לשמוע שיעור שלו, הוא היה צוחק מהרמה של השיעור.

לאחרונה הופרחו באוויר פסקי הלכה של רבנים ליברליים מסוימים, שאינם ברי הכי לפסוק בכגון אלו. לכן, אחים ואחיות, תירגעו. הדיון הזה מגוחך, באמת אין צורך להגיב. אף אחד לא מתייחס לדברים הללו ברצינות, חוץ ממי שמחפש עלה תאנה. ותאנים שוערים (ירמיהו, ורש"י שם) יש לרוב.

ובהווה, אם מישהו רוצה לזכות בכתר תורה? שיעשה נא כמו שכותב הרמב"ם, ואל יבטל את זמנו ואף לילה מלילותיו, שהרי כתר תורה מונח בקרן זווית וכל הרוצה ליטול יבוא וייטול. ואדרבה, ככל שיגדלו בתורה יזכו להוציא פסקים חשובים. אולי אף יזכו לגדל תלמידי חכמים צעירים להיות פוסקים לדורנו ולדורות הבאים. בינתיים הדיון הזה הוא קצף על גלים חולפים, וכמו סערות נוספות - הוא חסר משמעות הלכתית.

הכותב הוא ראש ישיבת תורה בציון ויו"ר קרן אחד לאחד