השר יעקב אביטן לנציב השופטים: חרגת מתפקידך

השר לשירותי דת שיגר מכתב נוקב לשופט בדימוס אורי שוהם, לאור הקריאה להדיח את הרב יצחק יוסף מתפקידו כדיין.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ח' בחשון תשפ"א

השר אביטן
השר אביטן
צילום: דוברות

במכתב ארוך ומנומק ששיגר הערב (שני) השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן לשופט בדימוס אורי שוהם, נציב תלונות הציבור על שופטים, הוא דוחה על הסף את המלצתו להבין לדיון בפני הוועדה למינוי דיינים הצעה לסיום כהונתו של הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף.

בפתח מכתבו, כותב השר אביטן לשופט כי הוא חרג מסמכותו בהמלצה מרחיקת לכת זו. "החלטה להעמיד דיין וכל שכן רב ראשי לישראל בגין התבטאות הלכתית הנובעת מעצם טיבו וטבעו של תפקידו, איננה יכולה לעמוד במבחן ציבורי כלשהוא, הרב הראשי מחוייב גם מתוקף תפקידו כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל להביא את עמדתו ההלכתית בכל נושא שהלכתי העומד לפתחו... לא יעלה על הדעת כי הרב הראשי יימנע מלמלא את חובתו ולהביע את עמדתו ההלכתית בעניינים הנתונים להכרעתו, או יימנע חלילה מלפעול למניעת הרחקת יהודים מערכי תורה ומצוות".

בנוסף, טוען השר אביטן במכתבו, כי הועדה למינוי דיינים אינה הפורום לעיסוק בנושא זה. "הרבנים הראשיים לישראל אינם מכהנים כדיינים מכח המלצת הוועדה למינוי דיינים ואינם מתמנים על ידי נשיא המדינה, אלא נבחרי ציבור הנבחרים על ידי אסיפה בוחרת מגוונת המורכבת מ-150 חברי אסיפה הכוללת בתוכה רבני עיר, דיינים, שרים, חברי כנסת נבחרי ציבור מכל קצוות הקשת הציבורית בישראל, שימוש בוועדה למינוי דיינים כפלטפורמה לסתימת פיות הרבנים הראשיים והגבלתם מלבצע את תפקידם הוא שימוש לא דמוקרטי המבטל את רצון העם שבחר בהם באמצעות נציגיו כאמור".

השר אביטן מציין כי "קשה לחמוק מהתחושה כי המניע המרכזי העומד מאחרי ההחלטות בעניינו של כבוד הרב הראשי היא אג'נדה שמגמתה ומטרתה הסופית היא הכנסת התנועות הרפורמיות וזרמים אחרים בדלת הקדמית תוך רמיסת הסטטוס קו במדינה ישראל בכל ענייני הדת והמדינה"

"כמי שמשמש השר לשירותי דת במדינת ישראל המחויב לשמירת זהותה היהודית של המדינה, לא אאפשר למגמות אלה להתפתח ואעשה את כל אשר לאל ידי ובמסגרת הסמכויות העומדות לרשותי למנוע מצב בו רבנים בישראל יחששו להביע את דעתם ההלכתית בכל נושא, אלחם ככל יכולתי לשמירת וביצור מעמדם של הרבנות הראשית לישראל ובתי הדין הרבניים ושל כלל רבני ישראל"

"לאור כל האמור, החלטתי כי אין כל מקום להעלות את הנושא לדיון בוועדה למינוי דיינים ומכל הטעמים שפורטו לעיל", מסכם השר את מכתבו.