שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ' צילום: Hadas Parush/Flash90

בג"ץ דחה את עתירת שאול ואיריס אלוביץ' שביקשו להורות ליועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין הדלפות לכאורה של חומרי חקירה ב"פרשת 4000", וזאת בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט בהחלטת היועץ שלא לפתוח בחקירה.

השופטים ציינו כי תוכן ההקלטות שפורסמו אינו סודי, הן מהוות חלק מהראיות בהליך הפלילי, ותמלילי ההקלטות נמסרו לעותרים, כך שנראה שהנזק שנוצר כתוצאה מפרסום ההקלטות הוא בעיקרו נזק תדמיתי הנובע מעצם הפרסום. עוד קבעו, כי חזקה שבית המשפט הדן בהליך הפלילי הוא מקצועי, אובייקטיבי וענייני, ולכן עצם הפרסום לא פגע בהוגנות ההליך הפלילי, שיוכרע על בסיס הדין וחומר הראיות.

השופטים אף ציינו כי על אף שהעתירה ביקשה לבחון טענות להדלפות של עובדי ציבור לכאורה, הרי שבמהלך ההליך הסתבר כי טענותיהם ממוקדות דווקא בעד אילן ישועה.

בהמשך לכך נקבע, כי חזקה על העותרים שבמסגרת חקירתו הנגדית של ישועה הם יעמתו אותו עם הסוגיות המועלות בעתירה, וכי המקום לבירור הטענות לגבי השלכות הפרסום על ההליך הפלילי הוא בהליך הפלילי גופו.