היועמ"ש: חוק קמיניץ יוקפא חלקית

האכיפה על מבנים שהוקמו לפני 2018 הן בישובים הערביים והן בנוגע לפעילות לא חקלאית ביישובים החקלאיים תוקפא בשנתיים הקרובות

ערוץ 7 , כ"ה בחשון תשפ"א

היועמ"ש: חוק קמיניץ יוקפא חלקית-ערוץ 7
אביחי מנדלבליט
צילום: FLASH90

בהנחיית שר המשפטים אבי ניסנקורן: היועץ המשפטי לממשלה הודיע על עדכון מדיניות האכיפה בעניין עבירות תכנון ובנייה ביישובים הערביים והדרוזיים וביחס לשימושי פעילות לא חקלאית (פל"ח) ביישובים החקלאיים.

במכתב ששלח המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), ארז קמיניץ, לשר המשפטים, נאמר כי בהמשך לבקשתו של השר מגורמי המקצוע במשרד המשפטים, התקיימו לאחרונה ישיבות עבודה עם נציגי החברה הערבית והדרוזית ועם נציגי המגזר החקלאי, הן ביחס למקרים קונקרטיים שדרשו מענה מקצועי והן ביחס להיבטי האכיפה באופן כללי.

בסופו של ההליך גיבשו גורמי האכיפה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, עדכון למדיניות האכיפה. בניגוד לפרסומים שונים מהיממה האחרונה.

בהודעת היועמ"ש נטען כי אין מדובר בהקפאת תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, או בהקפאת האכיפה באופן כללי, אלא בעדכון מדיניות האכיפה. זאת, באופן שתינתן הקלה ביחס לבתים ישנים מאוכלסים אשר אינם מסכנים תכנון, לגביהם מוסכם כי הם יירדו לתחתית סדר הקדימויות באכיפה המדינתית ולגביהם המדינה לא תפעל באמצעות מנגנון הקנסות המנהליים.

מדינות האכיפה ביחס לעבירות תכנון ובנייה ביישובים הערביים והדרוזיים:

עד ליום 31.12.2022 לא יינקטו הליכים להטלת קנסות מינהליים לפי תיקון 116 לחוק ביחס לבניה ישנה למגורים, היינו ביחס לבנייה המשמשת בפועל למגורים, ושהשימוש האסור בה החל לפני 1.1.2018, וזאת בכפוף לתנאים אלו:

א. לא מדובר בבנייה על קרקע מוגנת, למעט קרקע חקלאית; היינו הבנייה לא נמצאת על תשתיות לאומיות, סביבה חופית, גן לאומי, שמורת טבע או שטחים ציבוריים פתוחים.

ב. לא מתנהלים לגבי המבנה הליכי אכיפה, למעט אכיפה לפי תקנות העבירות המינהליות, ובכלל זה, המבנה לא סומן להריסה ע"י מוסד התכנון.

מדיניות האכיפה ביחס לשימושי פעילות לא חקלאית (פל"ח) במגזר החקלאי:

א. הפעילות האכיפתית לפי חוק התכנון והבנייה נגד מבנים הנמצאים בחלקה א' בנחלות המושבים, אשר ניתנים להסדרה בשל צמידות הדופן שלהם לחלקת המגורים, תמוקם בתחתית סדר העדיפויות של האכיפה המדינתית, וזאת בכפוף לנקיטת פעולות הסדרה ע"י בעל הנחלה ובכפוף לתנאים נוספים. מדיניות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2022.

ב. רשות מקרקעי ישראל תקים צוות עבודה מצומצם שיבחן עדכון של רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת הפעילות הלא חקלאית.

ג. רשות מקרקעי ישראל תעלה הצעת החלטה לפני מועצת מקרקעי ישראל, אשר תכלול הקלות שונות הנוגעות לתשלום דמי שימוש עבור תקופת העבר במסגרת הסדרה יזומה של השימושים הלא מוסדרים בנחלה (למעט בתביעות מתנהלות), וזאת לתקופה מוגבלת.

מתנועת רגבים נמסר בתגובה: "ממשלת ישראל בראשות אבי ניסנקורן, נכנעה לסחטנות וללחצים של חברי הכנסת הערבים בעניין חוק קמיניץ, ונתנה רוח גבית לעבריינות".

"חוק קמיניץ הוא ההישג המשמעותי ביותר בתחום המשילות, שהובילו הליכוד וממשלות הימין בעשור האחרון. ההחלטה שפורסמה, משקפת התנהלות כושלת של הממשלה, המובילה להפקרת הנגב והגליל והפיכתם לאקס טריטוריה", הוסיפו ברגבים.