בוועדה נחשף: רווקות חרדיות מופלות פעמיים

סטודנטיות חרדיות חשפו בוועדה לקידום מעמד האישה: לא קיבלנו מלגת קיום כי היינו רווקות, אבל החברות הנשואות דווקא זכו להן.

מיכל לוי וחזקי ברוך , א' בכסלו תשפ"א

הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי קיימה דיון מיוחד בסוגיית אפליה בתנאי תעסוקה והשכלה של הנשים החרדיות.

בדיון הוצגו נתונים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שהצביעו ששיעור התעסוקה של נשים חרדיות נמוך משיעור התעסוקה של נשים יהודיות לא חרדיות וההכנסה החודשית של נשים חרדיות נמוכה ב-34% מזו של הנשים היהודיות הלא חרדיות.

בנוסף, נחשפו עדויות של אפליה מגדרית של נשים חרדיות בהשכלה ובחינוך. יו"ר הוועדה פורר: לא צריך לחפש הצדקות מדוע צריך לשלב נשים בשוק התעסוקה בכלל, קל וחומר שילוב תעסוקה של חרדיות.

ח"כ אלכס קושניר יוזם הדיון פתח והסביר: "המצב אבסורדי כי נוצר מצב שנשים חרדיות מופלות פעמיים – בגלל שהן נשים ובגלל שהן חרדיות, אפליה על רקע מגדר דת ואורח חיים זה משהו לא סביר בישראל 2020.

ג'רי אלמו, חוקרת במרכז המידע והמחקר של הכנסת הציגה נתונים על השכלה גבוהה והשכרה מקצועית של נשים חרדיות. "על פי נתוני הלמ"ס בשנת 2019 שיעור התעסוקה של נשים חרדיות בגילאי 25-64 עמד על 77% בעוד ששיעור התעסוקה של יהודיות לא חרדיות עמד 86%. יעדים אלו לא כללו התייחסות לאיכות התעסוקה. ההכנסה החודשית של נשים חרדיות נמוכה ב-34% מזו של הנשים היהודיות הלא חרדיות".

"שני הגורמים המרכזיים לפערי השכר בין נשים חרדיות בין נשים יהודיות שאינן חרדיות הם שיעורן הגבוה של הנשים החרדיות העובדות במשרה חלקית והתמקדותן בענף ההוראה. באוגוסט 2020 פורסם בדו"ח המסכם של הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל שבו הומלץ- כי יעדי התעסוקה לשנים 2020-2030 שיעור התעסוקה יהיה 81% לנשים חרדיות ו65-70% לגברים חרדים.

עם זאת, בשנים האחרונות יש מגמת עלייה במספר הסטודניות החרדיות במוסדות להשכלה גבוהה: מאז שנת הלימודים תשע"ד חלה עלייה של 43% במספרן.

רחלי מורגנשטרן, פעילה חברתית, הסבירה: כי "נשים חרדיות מתחתנות בגיל מוקדם ואין ביכולתן להאריך חופשת לידה מה שהופך את החרדיות לכוח עבודה זול, חבל שאין פה אף נציג של המפלגות החרדיות כדי לשמוע איך להצמיח את החברה החרדית ולא לעשות אותה ענייה"

עו"ד שירה שטרן סיפרה מניסיונה האישי. "אני חייבת להסביר נושא שפחות מדברים עליו, כשהתחלתי את לימודי המשפטים שלי נאלצתי לשלם כמעט סכום מלא, אך לעומת זאת הגברים החרדים שלמדו איתי באותו הזמן קיבלו מלגה מלאה כולל מלגת קיום. למה הם קיבלו? זה כי הם שייכים למגדר הנכון- הם גברים.

"בנוסף, כשהגשתי את כל הבקשות למלגות אחת התשובות שקיבלתי הייתה שאני לא יכולה לקבל את המלגה כי אני לא נשואה. וזאת התשובה שקיבלו כל הבנות שבעוונותינו פשוט לא התחתנו, לא מגיע לנו עונש על זה שלא התחתנו".

ח"כ אלכס קושניר סיכם: "לא הבנתי לפני הדיון עד כמה הנושא חשוב, הבעיה היא מובנת כי האפליה עפ"י מגדר היא מובנת אני מקווה שנוכל לפתור את הבעיה בהשכלה, חינוך ותעסוקה".