מחקר: משבר הקורונה פגע פחות בחרדים עם תואר

על פי המחקר, שילוב גברים חרדים במשק יגדיל את שכרם ב-1.62 מיליארד שקלים ויחסוך למדינה כ-600 מיליוני שקלים ב-7 השנים הקרובות.

ערוץ 7 , א' בכסלו תשפ"א

מחקר: משבר הקורונה פגע פחות בחרדים עם תואר-ערוץ 7
אקדמיה. אילוסטרציה
צילום: istock

חרדים שהשתלבו בשוק התעסוקה אחרי שהשלימו תואר ראשון והשתתפו בתכנית לליווי מקצועי נפגעו פחות מפיטורים ומחל"ת בהשוואה לאוכלוסייה הכללית וליתר החרדים. כך עולה ממחקר חדש.

המחקר נערך ביוזמת קרן ידידות טורונטו על רקע דו"ח מבקר המדינה מ-2019. המבקר מצא, כי 2% בלבד מהגברים החרדים בגילאי 25 - 35 מחזיקים בתואר ראשון (בהשוואה ל-28% מהחילונים) וכי שיעור התעסוקה בקרבם מסתכם ב-47.8% בלבד - רחוק מהיעד שהציבה הממשלה לקראת שנת 2020, ואשר עומד על 63% מועסקים.

לפי אומדני משרד האוצר מ-2019, אם גברים חרדים לא יסגרו את הפער, הנזק לתוצר הלאומי יגיע ל-40 מיליארדי שקלים ב-2030 ול-400 מיליארדי שקלים ב-2065.

לנוכח דו"ח המבקר, קרן ידידות טורונטו הזמינה מחקר שנערך ביולי 2020 על-ידי החברות Sparks ו-Meidata, ושכלל ניתוחים וסקרים בקרב 3,200 חרדים.

אלה השתתפו בתכנית "חרדים באקדמיה" אותה מובילה הקרן הקרן לרכישת מיומנויות ללימודים ולעבודה. לפי המחקר, אלפי החרדים שהשתתפו בתכנית השתלבו ב-35 מוסדות להשכלה גבוהה וב-50 תחומי לימוד אקדמיים, כמעט מחציתם (47%) טכנולוגיים. 800 סטודנטים נוספים משתתפים בתכנית בימים אלה.

ממצאי המחקר מעלים, כי משבר הקורונה פגע פחות בחרדים בוגרי התכנית, שהשלימו באמצעותה תואר ראשון והשתלבו במשרות איכותיות, וזאת בהשוואה לכלל הישראלים ולחרדים אחרים. כך, רק 15% מהחרדים בוגרי התכנית דיווחו כי פוטרו או כי הוצאו לחל"ת. לעומת זאת, 62% מהבוגרים דיווחו כי לא הושפעו כלל מהמשבר וכי המשיכו בעבודתם ללא שינוי. מקרב 38% הבוגרים שדיווחו כי הושפעו מהמשבר, 15% דיווחו כאמור על פיטורים או על חל"ת בעוד ש-18% חוו ירידה בשכר ו-18% נוספים דיווחו על הפחתה בהיקף המשרה.

הנתונים לגבי הקורונה משתלבים בנתונים לגבי הצלחת שילובם של חרדים במשק באופן כללי. 79% מהחרדים בוגרי התכנית מועסקים כיום במשרות המחייבות תואר ראשון. 75% השתלבו במשרה מלאה לעומת 28.4% בלבד מקרב החברה החרדית הכללית. שיעור הלא-מועסקים בקרב בוגרי התכנית נמוך ביותר, ומסתכם ב-3.7% בלבד - בהשוואה ליותר מ-46% בחברה החרדית. גם שיעורי הנשירה מהתכנית נמוכים משמעותית לעומת מסגרות אחרות ללימודים ולתעסוקה בקרב חרדים.

הנתונים אף חושפים שיפור משמעותי בשכר. ממוצע השכר בקרב החרדים בוגרי התכנית עד היום עומד על 12,167 שקלים בחודש לעומת 8,467 שקלים בחברה החרדית ו-10,954 שקלים באוכלוסיה הכללית.

בטווח הארוך, בוגר התכנית צפוי להשתכר 2,751 ש"ח לחודש יותר מעובד ממוצע חרדי והפער ילך ויגדל לאורך השנים. במצטבר ובניכוי הירידה בתמיכות מהמדינה לגברים היוצאים לעבודה, 4,000 בוגרי התכנית צפויים כאמור להשתכר בשבע שנים 1.62 מיליארדי ש"ח יותר מעמיתיהם החרדים. החסכון הצפוי למדינה כתוצאה מירידה בקצבאות ובתמיכות מסתכם בכ-600 מיליוני שקלים.

לאור הממצאים, בקרן ידידות טורונטו קוראים לממשלה לאמץ תכנית לאומית שתנוהל על-ידי המועצה להשכלה גבוהה לשילוב חרדים בלימודים אקדמיים ובתעסוקה. התכנית תהיה מבוססת על מודל "חרדים באקדמיה", ותקבע יעדים מדידים לשילובם של אלפים במשק תוך מספר שנים.

נתן קנדלר, סמנכ"ל קרן ידידות טורונטו אמר כי "המחקר מוכיח, כי חלק גדול מהפוטנציאל התעסוקתי והיצרני במגזר החרדי נותר בשנים האחרונות בלתי ממומש, ויוזמות רבות - כולל השקעה תקציבית ניכרת מצד הממשלה - לא הצליחו לחולל שינוי. אין די במתן מלגות, וחייבים לספק ליווי אישי-מקצועי, הכוונה והכשרה לחרדים. על ממשלת ישראל לאמץ תכנית לאומית ברוח זו".