מנדלבליט לישראל כ"ץ: למנות חשב כללי

היועמ"ש במכתב לשר האוצר: "לא ניתן להותיר את תפקיד החשב הכללי לא מאויש, אבקשך לפעול באופן דחוף בעניין".

עדו בן פורת - ערוץ 7 , ג' בכסלו תשפ"א

אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליט
צילום: Hadas Parush/FLASH90

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט מפציר בשר האוצר ישראל כ"ץ למנות בהקדם חשב כללי למשרד האוצר.

"המצב שבו אין חשב כללי מכהן פוגע משמעותית בהתנהלות התקציבית של הממשלה", כתב מנדלבליט לכ''ץ.

''לא ניתן להותיר את התפקיד לא מאויש. אבקשך לפעול להטלת תפקידי החשב הכללי באופן דחוף על עובד משרדך, עד למינוי קבוע, שאף אותו יש לאייש בדחיפות", הוסיף היועץ המשפטי לממשלה.

מנדלבליט ציין במכתבו לכ''ץ כי "הימנעות ממינויים של נושאי משרות בכירות באופן קבע פוגעת ביציבותו ובתפקודו התקין של שירות המדינה כולו, וככזו מעוררת קושי משפטי משמעותי".

"נמסר לי, כי בהיעדרו של חשב כללי מכהן, ומאחר שישנם שירותים שלא ניתן להפסיקם, משרדי הממשלה מקיימים התקשרויות כאמור על סמך אישור ועדת הפטור בלבד, ובלא קבלת אישור החשב הכללי, כפי שנדרש כאמור לעשות על פי דין''.

היועץ המשפטי לממשלה הדגיש במכתבו: ''כל פעולות אלו שבמסגרתן מתבצעות התקשרויות של המדינה בסכומים משמעותיים של מאות מיליוני ש"ח, מבלי שניתנו לגביהן כל האישורים הנדרשים על פי דין, אינן תקינות ומנוגדות לדין''.

שר האוצר ישראל כ״ץ מסר בתגובה: ''היועץ המשפטי לממשלה צודק, יש למנות באופן מיידי חשב כללי למשרד האוצר בשל רגישות וחשיבות התפקיד בתקופה מיוחדת זו, אני פועל ללא לאות כדי לוודא שזה יקרה כבר בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב. יש מועמד שאושר פה אחד ע״י ועדת המינויים ואני מצפה מכל הגורמים לגלות אחריות ולאפשר את ביצוע המינוי".