מכונית שהתיזה מי גשם על הולכי רגל וניזוקו - הנהג חייב לשלם או לא?

הרב אביחי קצין דן בשאלה האם חייב נהג לשלם על נזק שנגרם כתוצאה מהתזה שנגרמה כשמכוניתו נסעה בשלולית.

רפאל לוי , ו' בכסלו תשפ"א