מוכנות גבוהה
מוכנות גבוהה צילום: דובר צה״ל

במהלך הלילה האחרון (ב׳) התקיים תרגיל פתע למפקדת החטיבה המרחבית עציון.

התרגיל התבצע בשעת לילה מאוחרת ובמהלכו התנסתה מפקדת החטיבה במספר תרחישים.

על קציני החטיבה היה להתמודד באופן אפקטיבי עם מגוון אירועים ללא היכרות מוקדמת ולהעניק להם מענה רחב.

בסיום התרגיל סיפר סגן מפקד החטיבה, סגן-אלוף יקי אברג׳יל: ״על פי הערכת המצב המתמשכת והגורמים המשפיעים, המשמעויות, התהליכים המבצעיים והאתגרים שעומדים לפנינו, הוחלט על ביצוע תרגול במתכונת פתע למטה החטיבה.

“מטרת התרגיל היא מוכנות וכשירות מטה החטיבה לאירועי הבט״ש השונים, ארועי הסלמה והמענה הנדרש. כחלק מההישגים הנדרשים של התרגיל נדרשו מטה החטיבה לתרגל את כלל סדרי הפעולות והתוכניות האגפיות כמענה לבט״ש. תרגול זה משמר את הדריכות ומוכנות החטיבה לכל תרחיש״, אמר אברג׳יל.