אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

משרד החינוך מפרסם הערב (שלישי) את נתוני התחלואה המעודכנים במערכת החינוך בקרב ילדי הגנים, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי בתי הספר.

גני הילדים - מהנתונים של הגנים עולה, כי מתוך 512,555 ילדי הגנים, 271 ילדים נמצאו חולים. מדובר ב- 3.08% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 5.61%.

חינוך יסודי - מתוך 1,072,301 תלמידים, 737 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-8.39% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 11.74%.

בחינוך העל יסודי מתוך 805,779 תלמידים, 651 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-7.41% מכלל החולים באוכלוסייה הכללית, בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 8.82%.

חינוך מיוחד-גני ילדים - מתוך 21,127 תלמידים, 20 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב- 0.23% מכלל החולים באוכלוסייה הכללית, בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 0.23%.

חינוך מיוחד-בתי ספר - מתוך 31,523 תלמידים, 32 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב- 0.36% מכלל החולים באוכלוסייה הכללית, בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 0.35%.

במשרד מציינים כי בסך הכל, מדובר ב- 1,659 תלמידים חולים. בנוסף, ישנם 459 עובדי הוראה חולים.

27 בתי ספר מתוך 5,000 מוסדות חינוך נסגרו בשל תחלואה (שהם 0.54%). 219 גני ילדים מתוך 21,000 גנים (שהם 1.04%) גם נסגרו בשל תחלואה.