כוחה של מחשבה

כמה מילים בזוהר שעוסקות לכאורה במיקום גאוגרפי מתוך פרשת השבוע מלמדות אותנו תובנה חשובה על כל המהות שלנו כבני אדם.

הרב שלמה סובול , י' בכסלו תשפ"א

כוחה של מחשבה-ערוץ 7
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-17, רנה דקארט, קבע בתקופתו כך: "אני חושב, משמע אני קיים". לדעתו העדות האמינה היחידה לקיומו של האדם היא העובדה שהוא חושב, שכן אם אדם חושב, חייבת להיות 'אני' שחושב את המחשבה. את הקביעה הזאת ניתן לראות גם בפרשת השבוע שלנו.

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". הפרשה מתחילה בתיאור של התורה על כך שיעקב עוזב את ארץ ישראל. רבי שמעון בר יוחאי דורש על פסוק זה בזוהר ואומר: "רבי שמעון אמר נפיק מכללא דארעא דישראל, דכתיב ויצא יעקב מבאר שבע ואזל לרשו אחרא דכתיב וילך חרנה". כלומר, יעקב יצא מארץ ישראל והלך לרשות אחרת.

דרשתו שלרבי שמעון נראית לכאורה רחוקה מהמציאות. הרי בשלב זה של תיאור התורה יעקב נמצא עדיין נמצא בבאר שבע שהיא הינה בגבולותיה של הארץ. אם כן מדוע לומר שכאשר הוא יוצא מבאר שבע הוא כבר יצא מארץ ישראל?

גם בפסוקים הבאים כאשר יעקב חולם את חלומו, והוא רואה "מלאכי אלקים עולים ויורדים" מבאר רש"י: "עולים תחלה ואחר כך יורדים. מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו". וגם פה נשאלת אותה שאלה: הרי יעקב עדיין בארץ ישראל ולפי רש"י החלום היה בהר המוריה, אם כן מדוע כבר מתבצע החילוף בין מלאכי ארץ ישראל למלאכי חוץ לארץ?

השם משמואל מסביר כך: "כל מקום שדעתו של אדם שם נחשב כאילו הוא שם בפועל". כלומר מה שקובע מהו מקומו של האדם, זה לא רק המיקום הגאוגרפי, אלא בעיקר מהי מחשבתו. לכן, כאשר מגמתו של יעקב בהליכה מבאר שבע היא לעזוב את הארץ, הרי זה כאילו הוא כבר בחוץ לארץ.

כך גם להיפך. כאשר יעקב חוזר לארץ ישראל אחרי 20 שנה, מלאכי ארץ ישראל מלווים אותו, כבר כאשר הוא נמצא בחוץ לארץ, כמו שמפרש רש"י בפרשת וישלח על יעקב, עוד בהיותו בדרך לארץ ישראל: "ויפגעו בו מלאכי אלהים - מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללותו לארץ"

דבר זה מלמד אותנו כמה גדולה כוחה של המחשבה עד כדי כך שהיא זאת שקובעת את המציאות. החלק החשוב באדם הוא לא גופו, שהרי בזה האדם דומה גם ליצורים אחרים, אלא החלק החשוב באדם שהופך אותו ל'אדם' הוא החלק הרוחני שבאדם שמתבטא במחשבה. ולכן מה שמלמד באמת מהי מדרגת האדם זה השאלה מהם מחשבותיו.

המחשבות הם נסתרות ורק האדם יודע על עצמו מהם מחשבותיו. התבוננות במחשבות שלנו יכולות להוות עבור כל אחד מאיתנו מדד אישי מהי המדרגה האמיתית שבה הוא נמצא כרגע.

בנוסף, למחשבות יש כוח להשפיע וליצור מציאות. כותב הבעל שם טוב על הפסוק בתהלים "הבוטח בה' חסד יסובבנו" שמי שחושב ובוטח בחסד אכן יזכה לחסד כי עצם המחשבה החיובית תמשוך אליו חסד. אך לעומת זאת "מי שהוא להפך, ומתיירא תמיד מהעונש, הוא מדבק עצמו בדינים וחס ושלום שלא תבוא לו רעה. כי בכל עניין שאדם חושב עליו הוא נדבק בו, ואם הוא חושב על הדין הוא נדבק בדין ואם הוא בוטח בחסד, שם תדבק נשמתו חסד יסובבנו".

כיום אנו מבינים גם מבחינה מדעית עד כמה חשיבה חיובית גורמת לאדם להיות בריא הן בגופו הו בנפשו, וכמה הסלוגן "תחשוב טוב יהיה טוב" הוא כל כך אמיתי. מומלץ ממש.

הרב שלמה סובול הוא ראש מרכז רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין.