צוללת
צוללת צילום: אייסטוק

ועדת הבדיקה הממשלתית לרכש הצוללות וספינות המגן בראשות השופט סטרשנוב תפתח את פעילותה ביום ג' הקרוב ותתחיל לשמוע עדויות של נושאי תפקידים שהיו מעורבים.

לפי החלטת יו"ר הוועדה, השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב, הוועדה תתכנס שלוש פעמים בשבוע.

ממשרד הביטחון נמסר כי לאור סוגיות שהועלו במסגרת הליך הבדיקה המקדמי של חברי הוועדה, החליטה חברת הוועדה, יעל גריל, שלא לקחת חלק בעבודתה, וזאת "מתוך החשיבות שהיא רואה בקיומה ובכדי להסיר כל חשש, ולו רחוק, לניגודי עניינים. זאת על אף שלאחר בדיקה, לא הייתה לה באופן אישי נגיעה להליכי הרכש המדוברים".

את גריל תחליף ישראלה פרידמן, אשר כיהנה בתפקידים שונים במנהל הרכש במשרד הביטחון, ובהם כראש החטיבה לאספקה, ציוד וחומרים וכן בתפקידים שונים נוספים במשרד הביטחון, ביניהם כראש היחידה לכוח אדם במשלחת לניו יורק וכראש מערכת נשק, יבשה וטנקים.

כמו כן נמסר כי לאחר התייעצות ביטחונית ומשפטית, החליט השופט סטרשנוב, כי דיוני הוועדה הראשונים יהיו סגורים לציבור מטעמים של ביטחון מידע. בהמשך, דיונים אשר לא יכללו נושאים מסווגים ייפתחו לציבור ולתקשורת.