שביל הסילופים בדרך להר הבית

כל החפץ באמת בבירור דעתם של רבני ישראל בדבר כניסה להר הבית, עליו לדעת שאין לו להתרשם כלל מהפרסומים של ארגוני העליה להר הבית.

אברהם ליפשיץ, מורא המקדש , י"ז בכסלו תשפ"א | עודכן: 12:08

שביל הסילופים בדרך להר הבית-ערוץ 7
הר הבית
iStock

"מעולם לא התרתי להיכנס להר הבית!", "איני יודע מאיפה שמעתם שאני בעד כניסה להר הבית?". קשה להאמין כמה רבים הרבנים מפיהם שמענו משפטים מעין אלו.

ארגון 'מורא מקדש' הוקם לפני למעלה משלוש שנים, במטרה לשובולהביא לידי ביטוי את איסור הכניסה להר הבית, הנהוג בישראל מדורי דורות. לא באנו לחדש דבר, אלא להזכיר ולהסביר לציבור הרחב את הידוע ומקובל, ומוסכם פה אחד מכמעט כל גדולי הדורות הקודמים, בדבר האיסור החמור של כניסה בזמן הזה לשטח הר הבית.

בעשור האחרון נפרץ קצת גדר שגדרו חכמים לאסור את העליה להר. יש כמה סיבות לדבר. מהם, פטירתם של כמה מגדולי ישראל, כמו הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל, שלחמו נגד העליה להר בכל תוקף. וכן תפיסת עמדות מפתח - בכנסת ובתקשורת - של כמה מפעילי העליה להר הבולטים, אשר בסיוע של תקציבים מנופחים, ואהדה של התקשורת המגזרית, החלו בתעמולה רחבה לשכנע יהודים תמימים לעלות להר, ויצרו אוירה כאילו זו דרכה של הציונות הדתית, על אף שהדבר מנוגד לדעת רוב הרבנים, שקולם כמעט ולא נשמע.

תוך כדי עבודה, נדהמנו לגלות כמה סילופים יש בענין זה. פעם אחר פעם, בהיפגשנו עם רבנים, הופתענו לגלות שדעתם בנושא מוצגת לציבור לגמרי אחרת ממה שהם באמת חושבים. נחשפנו לכל-כך הרבה ידיעות מסולפות, חצאי אמיתות, שמועות שאין להן בסיס והוצאת דברים מהקשרם, המתפרסמים חדשות לבקרים ע"י הארגונים המעודדים כניסה להר הבית, בכרוזים, בידיעות בעיתונות ובאתרים, בפליירים למיניהם ואף בספרים שונים. כך הדבר בפרסומים ובשמועות על רבנים שכבר הלכו לעולמם, וכן בפרסומים ובשמועות של רבנים החיים עמנו.

נביא מבחר דוגמאות (ויש עוד הרבה):

הרב מרדכי אליהו זצ"ל – בשנים האחרונות, כמעט בכל חוברת או מאמר לעידוד כניסה להר הבית, השתמשו בשמו של הרב אליהו זצ"ל כסיוע מרכזי להיתר, ע"פ מכתבים שכתב הרב בשנים תש"מ-תשמ"ב, שמהם משתמע שהרב תמך בהקמת בית כנסת על הר הבית. גם לאחר שפרסמנו פה סרטון על דעת הרב אליהו זצ"ל – ובו הקלטות נחרצות וחד משמעיות שלו כנגד כניסה להר הבית ("אין שום היתר להיכנס להר הבית"!), וכן פסקים מפורשים בספריו ועדויות מפי רבים מתלמידיו הקרובים ביותר, עדיין היו כאלושהסתמכו על המכתבים הנ"ל, תוך התעלמות מכך שבעשרות השנים שלאחר מכן הרב הבהיר פעם אחר פעם שהוא מתנגד לחלוטין לכל כניסה להר.

לאחרונה פרסמנו פה הקלטה משנת תשמ"ו בה הרב אליהו מסביר באריכות לרבי מליובאוויטש זצ"ל שהוא מתכוון לבניית בית כנסת מחוץ להר הבית, ולמנוע כניסה להר עצמו, (וכפי שהסביר בעצמו בספרו 'שו"ת הרב הראשי'), ובכך הדיון סביב דעתו הוכרע סופית, עד שכמה מתומכי העליה הודו בפנינו שיותר אין הם יכולים להסתמך עליו. אך כמובן שאף לא אחד מבין כל אלו שהשתמשו בשמו טרח לפרסם שהוא חוזר בו מהיתר העליה להר (או, לפחות, שהפרסום בשמו היה מוטעה). כי גם אם לא הוא, נמצא מן הסתם גדול אחר להיתלות בו...

הרב אברהם שפירא זצ"ל – גם בדעתו היו מי שניסו להטיל ספק, כאילו התיר ליחידים. אך "המפורסמות אינן צריכות ראיה". כל מי שלמד במרכז הרב בעשרים השנים האחרונות לחייו של הרב שפירא זצ"ל ודאי זוכר ששאלו אותו על כניסה להר הבית אינספור פעמים, בין ליחיד ובין לרבים, ותמיד התשובה היתה לאסור באופן חד-משמעי. (אף סיפר לי הרב מנחם בורשטיין שליט"א, שהגר"א שפירא זצ"ל אמר לו שהר הבית והתכלת הן השאלות שנשאל הכי הרבה פעמים).

אף פרסמנו את שיחתו האחרונה בציבור, ביום ירושלים תשס"ז, בה אמר דברים מפורשים, כנגד אלו שרצו להתיר: "ופשוט וברור, כי ע"פ ההלכה אסור להיכנס לתחומי הר הבית, ולא מפני שאין המקום ברשותנו, אלא מפאת הציווי הגדול והעמוק של 'מורא מקדש'..."

הרב שפירא זצ"ל לא רק אסר לעלות להר. אלא הוא אף קרא באותה שיחה לתומכים בעליה להר לחזור בהם:

"ופלא, האיך מעודדים יהודים לעלות להר הבית?! אל לנו לשנות כי הוא זה בענין הלכה זו ממה שנהגו בכל הדורות בנוגע לשמירת קדושת המקום. וכשם שקיבלו שכר על הדרישה, כן יקבלו שכר על הפרישה!"

הרב עובדיה יוסף זצ"ל – באחד הספרים כתבו בשמו כאילו הוא לא אסר בצורה חד משמעית. והדברים נראים כל כך מגוחכים לכל מבקש דבר אמת, עד שחבל לבזבז דיו בשביל לסותרם. די לראות מה כתב על כך בספריו, או לצפות בסרטונים שלו בנושא המסתובבים ברשת.

הרב יצחק ניסים זצ"ל – לאחרונה התחילו להשתמש אף בשמו להתיר, ע"פ איזו מציאה שמצאו בספר שנכתב עליו. רק 'שכחו' לציין שהמקור לדברים הוא כתבה בעיתון ידיעות אחרונות שהתפרסמה לאחר פטירתו של הרב. ממש מקור הלכתי נאמן...

בכתבה זו אף נכתב שהרב ניסים "מעולם לא פרסם פסק הלכה בנושא העלייה להר הבית", וזאת בהתעלם ממכתב הרבנים המפורסם האוסר לעלות להר הבית, מכתב שיזם הרב ניסים עצמו, ובראשו מופיעה חתימתו יחד עם הרב אונטרמן והרב אברמסקי.

הרב יעקב רוזנטל זצ"ל - ואם דיברנו על מקורות 'הלכתיים' מעין אלו – היו ספרים שהביאו עדות מהרב שלמה עמאר שליט"א על רבו הרב יעקב רוזנטל זצ"ל, שכביכול היה עולה להר הבית בילדותו, ומכך הביאו ראיה ש"הישוב הישן היה עולה להר הבית". גם פה ה'מקור' הוא עיתונאי - מראיון שנתן הרב עמאר בעיתון 'עולם קטן'. כשהראנו זאת לרב עמאר שליט"א הוא מחה בחריפות גדולה על הזיוף ואי הדיוק שעשו בדבריו. הוא אף פירסם מכתב בנושא, בו הסביר, שהוא בכלל דיבר על מקום מחוץ להר הבית.

כידוע, האמת היא שאנשי הישוב הישן נמנעו מלהתקרב אפילו מעבר לשלשלת ברזל בשער ההר, לתוספת הרחקה. יש עוד מזקניהם החיים עמנו, שאפשר לשאול אותם.

הרב שריה דבליצקי זצ"ל – גם פה, השתמשו באיזה מכתב שבו הפנה שאלה לגר"ע יוסף זצ"ל. ובעקבות כך נאלצנו לפרסם אף מכתבנחרץ שלו בנושא (וכן בשער ספרו כתב: "ומכאן אזהרה רבה על האיסור החמור, הנוגע בעונש כרת, וכפי הנהוג מדור דור, שלא להיכנס בכל שטח הר הבית").

הגרז"ן גולדברג זצ"ל – היו כמה שטענו שהוא התיר להם. הלכנו ושאלנו אותו על כך, והוא כתב על כך מכתב: "אני מגלה דעתי הברורה, שחלילה להעלות על הדעת להיכנס להר הבית בזמן הזה, עד יבנה המקדש במהרה בימינו". הוא הסביר, במכתב ובסרטון שפורסמו פה, שכל אלו שטענו שהוא התיר, הדברים מסתמא נאמרו בדרך של לימוד ופלפול אך ודאי לא למעשה.

עוד מביאים תומכי העליה ראיה שהיו עולים להר במשך הדורות, מאיזו עדות עמומה של חסיד ברסלב, ר' שמואל הורוביץ, מזכרונותיושפורסמו בספר "ימי שמואל". אך הדברים מוכחשים בלשון הספר עצמו, וכבר כתבו על כך בני משפחתו בהרחבה.

מכאן נעבור לדוגמאות מרבנים החיים עמנו שליט"א:

זו כבר שערורייה שאין כדוגמתה. דיברנו עם הרבה רבנים החתומים כביכול על מכתבי תמיכה בעליה להר הבית. למשל – הרב מרדכי גרינברג, הרב חיים דרוקמן, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב מנחם בורשטיין ועוד רבים. הראנו להם שמשתמשים בשמם לעודד עליה, והם הכחישו את הדברים מכל וכל.

אלא כך היה המעשה:

סיפר לי הרב גרינברג שליט"א, שבקשו ממנו לחתום על כרוז בעד עליה להר. אמר להם: "מה פתאום? והרי כששאלתי על כך את מו"ר הרצי"ה ענה לי ש'בענין הר הבית אנחנו כמו נטורי קרתא!'. " אז אמרו לו: "בסדר, אז אולי הרב יחתום על מכתב אחר – שמי שבכל אופן עולה - שלפחות יזהר ויעלה בטהרה". אז כמובן הוא הסכים לחתום (שהרי אין רב בעולם שלא יסכים לנוסח כזה). אלא שמעצבי המודעה הצמידו את שני המכתבים, ושמו הכל תחת כותרת ש"רבני ישראל קוראים לעליה להר הבית". בהמשך אף הדפיסו פליירים בלי אותו הנוסח, אלא רק השתמשו בשמות שלהם. וכך רבנים רבים נדהמו לגלות שהם בעד עליה להר הבית...

לכן חשוב מאוד לדעת את האמת, ששרבוב שמם של חלק גדול מרשימת הרבנים החתומים בעד עליה להר הוא סילוף מוחלט, וכל הטענות החוזרות ונשנות של פעילי ההר על 'התרחבות גדולה של התמיכה הרבנית' אינן נכונות כלל!

האמת היא שכל הרבנים החרדים, ורוב מוחלט של רבני הציונות הדתית – מתנגדים לעליה להר. מספיק לראות את הכרוז ובו 136 רבנים בכירים (כמעט כולם מהציונות הדתית) שחתמו על כך בחודש אב האחרון. והאמת היא שהיו עוד הרבה רבנים חשובים שהזדהו עם תוכן המכתב, אך נמנעו מלחתום משיקולים שונים. לעומת זאת, מי שיעקוב אחרי הפרסומים של 'תנועות הר הבית' יראה שהרבנים שעולים להר בדרך כלל זה אותם רבנים. אלא שכל פעם הם עושים מזה כותרות חדשות בכל האתרים.

ואם חשבנו שכבר ראינו את כל הסילופים האפשריים של תומכי העליה להר, הגיע הפלייר אותו הם חילקו באלפי עותקים ברובע היהודי בחודש שעבר, ולימד אותנו שיעור חדש בשקרים. את מי הם לא 'גייסו' שם לטובת הקמפיין בעד עליה להר? החזון איש, הרבי מליובאוויטש, הרב אביגדר נבנצל, הרב שלמה עמאר (שפרסמנובחוברות השניה והשלישית מכתבים ברורים שלהם בנושא), הרב חיים קנייבסקי, הרב מאיר מאזוז, הרב יצחק שלמה זילברמן, ועוד כמה מהגדולים שהזכרנו לעיל. את כולם הפכו ל'פעילי הר הבית'. בפלייר הובאו ציטוטים חלקיים, שהוצאו מהקשרם, מחמישה עשר מגדולי ישראל, שאף לא אחד מהם (!) מתיר את הדבר למעשה!!

סוף דבר: המסקנה מכל הדוגמאות הנ"ל (ויש עוד הרבה, אך הארכנו מספיק) - שכל החפץ באמת בבירור דעתם של רבני ישראל (זצ"ל ושליט"א) בדבר כניסה להר הבית בזמן הזה, עליו לדעת שאין לו להתרשם כלל מהפרסומים של ארגוני העליה להר הבית. לא מהכרוזים, לא מהמודעות בעיתונות, לא מהפליירים שמחלקים לו כשהוא מגיע לכותל, ולצערנו אפילו לא מהספרים בעד כניסה להר, שמביאים בדרך כלל שמועות וחצאי ציטוטים. כל שמועה בשם רב כל שהוא צריכה בדיקה יסודית!

כשהראנו לרב אחד את עוצמת והיקף הסילופים הנ"ל, הוא אמר לנו שאין מה להתפלא: "אם 'מותר' לעבור על חששות כרת בשביל להראות נוכחות ו'לכבוש' את הר הבית, אז לשקר אסור בשביל כך?"

ויהי רצון שנזכה במהרה שיתקיים בנו: "שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת, והר ד' צ-ב-אות הר הקודש".