משרד האוצר
משרד האוצר צילום: אדל ליפקין/TPS

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש נובמבר נמדד גירעון בסך של 13.7 מיליארד ש"ח, לעומת חודש נובמבר אשתקד בו נמדד עודף תקציבי בסך של 0.5 מיליארד ש"ח, כך עולה מנתוני האוצר שפורסמו הבוקר (ראשון).

באוצר מציינים כי החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית.

בחודשים ינואר – נובמבר 2020 נמדד גירעון בסך 136.4 מיליארד ש"ח לעומת גירעון בסך 37.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (דצמבר 2019 – נובמבר 2020) עומד על 11.1% מהתמ"ג (גירעון בסך 151.3 מיליארד ש"ח).

בפעילות למימון נמדד בחודש נובמבר גירעון בסך 13.7 מיליארד ש"ח. גיוס הון (ברוטו) מקומי בחודש נובמבר הסתכם בסך של 18.6 מיליארד ש"ח. גיוס הון (ברוטו) בחו"ל בחודש נובמבר הסתכם בסך של 0.5 מיליארד ש"ח. פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-4.9 מיליארד ש"ח.

מהנתונים עולה כי כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות בממשלה בבנקים בסך של 0.5 מיליארד ש"ח.