איסור השחיטה בבלגיה: פרופ' שמעון שיטרית שיגר מכתב אישי למלך

"החקיקה האוסרת שחיטה כשרה פוגעת פגיעה קשה בחופש המצפון והדת של הקהילה היהודית", כתב פרופ' שטרית למלך בלגיה

ערוץ 7 , ה' בטבת תשפ"א

איסור השחיטה בבלגיה: פרופ' שמעון שיטרית שיגר מכתב אישי למלך-ערוץ 7
פרופ' שמעון שטרית
צילום: ליאור יאדו

פרופ' שמעון שטרית, המועמד לנשיאות המדינה, פנה שלשום (שישי) למלך בלגיה, בבקשה לסייע בביטול האיסור על קיום שחיטה כשרה במדינה, שאושר ביום חמישי האחרון על ידי בית הדין האירופי.

במכתב, אותו העביר שיטרית למלך פיליפ באמצעות השגריר בישראל, ז'אן לוק בודסון, התבקש המלך לסייע בנושא איסור השחיטה הכשרה, וזאת על יסוד הגישה הנדיבה של המלך לאורך השנים לקהילה היהודית ולצרכיה.

במכתבו ציין פרופ' שטרית: "החקיקה האוסרת שחיטה כשרה פוגעת פגיעה קשה בחופש המצפון והדת של הקהילה היהודית. למרבה הצער בית המשפט האירופי של האיחוד האירופי בלוקסנבורג אישר את חוקתיות החקיקה הפוגעת של חופש המצפון והדת. אני פונה להוד מעלתך להפעיל את ההשפעה כמלך בלגיה להמליץ לרשות המחוקקת והמבצעת בכל רחבי בלגיה להימנע מאיסור שחיטה כשרה. כך נהוג ברוב המדינות".

"אם בכל זאת מבקשים לחוקק, מן הראוי לאמץ את המודל הנהוג בצרפת המאפשר שחיטה כשרה מאורגנת לפי היתר לגוף מתאים. ניתן גם לאמץ את ההסדר הקיים באוסטריה המתיר שחיטה כשרה בשילוב הימום החיה", הוסיף.

פרופ' שטרית ציין במכתבו את יחסו החיובי של המלך כלפי הקהילה היהודית: "הוד מעלתך גילה כלפי הקהילה היהודית ולמורשת ההיסטורית שלה רחשי כבוד עת אירח את רבני וראשי הקהילה בארמון המלוכה (ב 28 במאי 2015). על יסוד גישתך הנדיבה לקהילה היהודית ולצרכיה, אני פונה להוד מלכותך להפעיל השפעתך כדי שהרשות המחוקקת והרשות המבצעת ברמה הלאומית וברמה האזורית והמחוזית ימנעו מאיסור שחיטה כפי שנוהגות מרבית מדינות אירופה. אם נדרשת הגבלה לשם הגנה על בעלי חיים ראוי לנהוג במידתיות וזאת על ידי אימוץ ההסדר הנהוג בצרפת המחייב היתר. כמו כן, ראוי לנהוג במידתיות הנהוגה באוסטריה. בכל מקרה ראוי להימנע מפגיעה בחופש הדת ולתת כבוד למסורות דתיות עתיקות ואין לאסור שחיטה כשרה על ידי חיוב הימום החיה לפני שחיטה המנוגד להלכה היהודית (וגם להלכה המוסלמית)".