עזה
עזה צילום: ISTOCK

מתיחות ביחסים בין נוצרים למוסלמים בעקבות חוזר שהפיץ משרד ההקדשים וענייני הדת ברצועת עזה ב-15 בדצמבר 2020 המפרט את מהלכי המשרד שנועדו "לשים קץ" לפעילות עממית ורשמית הקשורה לציון כריסטמס.

ברשימת הפעולות שננקטו צוינו בין היתר פרסום פסק הלכה, פניה למשרדי ממשלה, קמפיין הסברתי אינטרנטי, הכנת פרסומי הסברה ופעילות בשטח. המסמך הוכן ע"י וליד אחמד עווידה מנכ"ל המנהלת הכללית של ההטפה וההדרכה הדתית במשרד ההקדשים וענייני הדת ברצועת עזה.

בתגובה למסמך זה אמר הארכיבישוף עטאללה חנא, העומד בראש הכנסייה היוונית-אורתודוכסית בירושלים, כי הוא דוחה את מסר "השנאה, הגזענות וההדרה" שאינו עומד בקנה אחד עם האמונה באל ואינו משרת האינטרס של העם הפלסטיני.

חנא ציין, כי חג המולד בפלסטין קשור לאדמה הקדושה, וכי הנוצרים מסרבים שיתייחסו אליהם כאל מיעוט ושיפגעו בחגים שלהם, בסמליהם ובערכי אמונתם.

עוד אמר חנא, כי הנוצרים אינם כופרים או מושריקין (פוליתיאסטים) וחג המולד אינו אירוע חולף, והפלסטינים, נוצרים ומוסלמים, גאים בעובדה שהארץ זו היא המקום בו נולדה הנצרות, ובה המקומות החשובים ביותר לנצרות ולאסלאם.

"את קולות ההסתה, הנחשלות, השנאה והגזענות הקשורים למצע רעיוני שאינו לאומי אנו מכירים היטב, וחובה להתמודד איתם במודעות, חוכמה, פיכחון ואחריות", אמר חנא.

הארכיבישוף עטאללה חנא הוסיף: "אנחנו היינו קיימים לפני הופעת האסלאם, נותרנו לאחר הופעת האסלאם, הייתה לנו אינטראקציה עם התרבות האסלאמים והיום בפלסטין אנו חיים יחדיו באדמה אחת".

בעקבות המתיחות על רקע חג המולד פרסם פווזי ברהום, דובר חמאס, הודעה רשמית בה הוא מדגיש את הקשר ההיסטורי בין הנוצרים והמוסלמים בפלסטין בציינו, כי הנוצרים נמצאים בלב המארג הלאומי הפלסטיני והם נוטלים חלק לצד המוסלמים במאבק נגד "הכיבוש הישראלי".

"פלסטין שייכת לכל הפלסטינים, אויבנו אחד, סוגיית פלסטין היא הסוגיה של כולנו והיא תישאר הסוגיה המרכזית עבור כל אדם ערבי, מוסלמי ונוצרי", אמר ברהום.

גם משרד ההקדשים וענייני הדת ברצועת עזה פרסם הודעה הבהרה בה ציין, כי המסמך שהופץ בנוגע לכריסטמס נוגע רק להוראות ההלכה האסלאמית החלות על המוסלמים בכל הקשור להשתתפות באירועים שמהותם מנוגדת לאסלאם, והוא לא חל על הנוצרים המקיימים את הטקסים המסורתיים. עוד צוין, כי הנוצרים יכולים לקיים את חגיהם והממשלה תגן עליהם ועל מקומות הפולחן שלהם.