הכר את השופט

מחר יתקיים דיון דרמטי שיש בו להשפיע על צביונה היהודי של ישראל, על אופייה הדמוקרטי ואפילו על יכולתה להתנהל כמדינה מתוקנת.

ערוץ 7 , ו' בטבת תשפ"א

הכר את השופט-ערוץ 7
מתן פלג
צילום: אור אלכסנברג

מחר, יום שלישי, יתקיים דיון דרמטי בבג"ץ על עתידה של המדינה. דיון שיש בו להשפיע על צביונה היהודי, על אופייה הדמוקרטי ואפילו על יכולתה להתנהל כמדינה מתוקנת.

למעשה, שניים מתוך השלושה כבר נפגעו אנושות מעצם קיום הדיון - הדמוקרטיה והתנהלותה התקינה. בדיון עצמו ייחרץ הדין לגבי נשמת אפה. אופייה היהודי.

על פי פסק דין המזרחי אשר התקבל ב-9 בנובמבר 1995, נפסק על ידי 9 שופטים שיש לכנסת סמכות להעניק לעם חוקה, גם בדמות חוקי יסוד. ושלשופטי העליון סמכות לפסול חוקים רגילים על בסיסם.

אהרון ברק נשיא בית המשפט העליון אשר הוביל את הדיון, אמר כך: "הכנסת היא הרשות המחוקקת העליונה... אין גוף מחוקק מעליה, והיא מוסמכת לחוקק כל חוק חוקתי או רגיל. היא מוסמכת לחוקק לא רק חוקי יסוד אלא גם חוקה שלמה."

בדיעבד הובן כי אהרון ברק וחבר מרעיו "העליונים", לא פסקו כך מתוך כוונה לרומם את הרשות המחוקקת, אלא את עצמם. מה שנקרא "הרימו להנחתה". שכן גישתם האקטיביסטית הפכה אותם בין רגע לקובעי-העל של המדינה.

הרי לשיטתם הכול שפיט ונתון למבחני "סבירות ומידתיות". כך שברוח חוקי היסוד שהם החליטו כי הסמיכו אותם לשפוט כל דבר, הפכו שופטי בג"ץ למילה האחרונה בכל תחום בחיי הפרט והמדינה.

כך נפסלו מאז 20 חוקים. 14 מתוכם בעשור האחרון. בוטלו עשרות מינויים, שונו עשרות הסכמים וצומצמו מאות החלטות ביטחוניות.

על כך אמר השופט מישאל חשין ז"ל, "השופט אהרן ברק מוכן שיתפוצצו 30-50 אנשים אבל שיהיו זכויות אדם."

אבל כנראה שעם האוכל בא התיאבון ולשופטי בג"ץ כבר מספיק לפסול, לשנות, לבטל ולעצב את הכל על בסיס פרשנות סובייקטיבית להחריד של חוקי יסוד. אלא כעת יתכנסו לקבוע אם בסמכותם גם לפסול חוקי יסוד.

חשוב להבין את האבסורד. מעבר לעובדה שאין בשום חוק בישראל רמיזה קלה המעניקה סמכות לבג"ץ לפסול חוקי יסוד, הם גם בחרו "לחשוד" בחוק יסוד שבמשך כמעט עשור קודם, עוצב ושונה מתכונתו הסופית. ושלהבדיל מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו למשל, שהתקבל ברוב רגיל של 32 מול 21, כלומר יחד בעד ונגד הם פחות ממחצית כנסת ישראל, נחקק חוק יסוד הלאום ברוב של 62 מול 55 כלומר ברוב ממשי של מעל מחצית כנסת ישראל!

כעת נשאלת השאלה "האם באמת ישנו סיכוי שהחוצפה תגיע לרמת שיא של ממש ואכן יבוטלו חלקים מחוק היסוד?". בחינת התנהלותם של השופטים האמורים לדון בחוק היסוד, תביא למסקנה שאכן ישנה סיבה לדאגה.

נשיאת העליון אסתר חיות אשר תשב בראש ההרכב לדון בגורלו היהודי של מדינת ישראל, פסלה את חוק הפיקדון שמטרתו לעודד מסתננים בלתי חוקיים לשוב למולדתם. תמכה בהריסת הישוב מצפה כרמים ונתיב האבות, פסלה הריסת בתי מחבלים. תמכה בביטול סעיף מחוק האזרחות כדי לאפשר לערבים להביא ארצה נשים ממדינות אויב.

השופט חנן מלצר תמך בהריסת הישוב מצפה כרמים, התנגד להריסת בתי מחבלים, פסל את חוק ההסדרה. השופט ניל הנדל תמך גם הוא בפסילת חוק ההסדרה, תמך בביטול הריסת בתי מחבלים. השופט עוזי פוגלמן תמך בביטולי חוקים למניעת הסתננות, חייב את המדינה לאפשר לנשים עזתיות של מחבלי חמאס לקבל טיפול בבתי חולים בישראל ועוד קצרה היריעה.
ממש נראה שאת "מבחן הסבירות" של שופטי בג"ץ כתבה זהבה גלאון ואחמד טיבי. אלה האנשים שיפסקו מחר בהעדר סמכות, על גורלו של העם היהודי היושב בציון ובכלל.

חשוב לומר. מדינת ישראל חייבת ואף ראויה למערכת משפטית חזקה, בריאה ומאוזנת. התופעה הזו של שופטים המתנהגים כפוליטיקאים בגלימות היא בעייתית ומסוכנת.

אני ממליץ על כניסה לאתר "הכר את השופט" שזה עתה פרסמנו. וללמוד באופן ישיר ובלתי אמצעי, על אותם שופטים המכריעים קבוע בגורלנו.

מתן פלג, יו"ר תנועת "אם תרצו"