חברי ועדת סטרשנוב
חברי ועדת סטרשנוב צילום: אריאל חרמוני - משרד הביטחון

יו"ר ועדת הבדיקה לפרשת הצוללות, השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, הודיע לשר הביטחון בני גנץ כי חברי הוועדה החליטו להתפטר מתפקידם עקב הניסיונות לקצץ בסמכותם.

סטרשנוב כתב לגנץ: "הנני מודה לך על האמון, ומודיעך בצער כי לא נוכל להמשיך ולכהן כחברי הוועדה, שעה שסמכויותיה מוגבלות ביותר ולא יאפשרו לה למצות את הבדיקה ולהגיע לחקר האמת".

"מהדיונים המתנהלים בנושא סמכויות הוועדה בין היועץ המשפטי למערכת הביטחון ובין נציגי היועץ המשפטי לממשלה, הנני למד כי נוכח ההליכים הפליליים המתנהלים במקביל, בדעתו של היועץ המשפטי לממשלה להטיל מגבלות של ממש על עבודת הוועדה... במצב דברים זה, חוששני כי הוועדה נותרה עם סמכויות מוגבלות ביותר", הסביר השופט בדימוס את התפטרות חברי הוועדה שמינה גנץ.

לאור ההתפטרות, שר הביטחון גנץ שלח הבוקר (ג') מכתב דחוף ליועץ המשפטי לממשלה, בו הוא דורש ממנו לסיים את הליך הבחינה והסדרת הסמכויות של ועדת הבדיקה הממשלתית לפרשת הצוללות וכלי השיט.

גנץ כתב ליועץ המשפטי לממשלה כי "לאור החשיבות הרבה של הנושא, הוא מבקש ממנו לסיים באופן דחוף את הליך הבחינה ולאפשר את תחילת עבודת הוועדה משום שמדובר בנושא בעל חשיבות ראשונה במעלה- ביטחונית, כלכלית וציבורית".