גלות מצרים והגלות של דורנו

יעקב שולח את יהודה להקים במצרים בית מדרש בשביל שגם בגלות יזכרו את ארץ ישראל. חיזוק שצריך לתת גם לקהילות שנמצאות כעת בגלות.

הרב שלמה סובול , ט' בטבת תשפ"א

הרב שלמה סובול
הרב שלמה סובול
צילום: גיא טייב

הסיפור של יוסף ואחיו מגיע בפרשת השבוע לסיומו בכך שיעקב מתבשר שבנו חי, ונפשו שבה אליו. כעת יעקב כבר מתכונן לרדת למצרים, על פי בקשת יוסף, אבל הקושי שלו לעזוב את ארץ ישראל ולרדת למצרים, הוא קשה מאוד עד כדי כך שהוא זקוק לחיזוק של ה' שאומר לו "אל תירא מרדה מצרימה".

יעקב משתכנע ומתחיל את ההכנות לירידה למצריים. כחלק מההכנות לירידה למצרים יעקב שולח את יהודה ראשון "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה". כאן המקום לעצור ולשאול מה פשר שליחת יהודה?

רש"י מביא שני פירושים. בפירושו הראשון אומר רש"י על פי אונקלוס שיהודה נשלח על מנת "לפנות לו מקום ולהורות האיך יתיישב בה", כלומר לסדר את העניינים הטכניים של המגורים במצרים. אך בפירושו השני מביא רש"י מדרש אגדה: "לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה". מה המטרה בהקמת בית ההוראה? ומה הנחיצות לעשות זאת עוד לפני שמגיעים?

בפשטות הסיבה להקמת בית מדרש, היא משום שיעקב מאוד מודאג על העתיד הרוחני של משפחתו ושל עם ישראל בגלות מצרים. הוא חושש שעם ישראל יהיה מושפע מהעבודה זרה שבמצרים ומהתרבות המצרית, ולכן הדבר הראשון שהוא דואג שיהיה במצרים, עוד לפני שכולם מגיעים, זה בית מדרש שתפקידו יהיה לשמור על היהדות של עם ישראל.

אך ניתן לומר שיש סיבה נוספת להקמת בית המדרש והיא מתקשרת לאותו החיזוק שיעקב היה צריך מה' לפני שהוא ירד למצרים. יעקב לא רק חושש מההיטמעות של עם ישראל במצרים, אלא הוא גם חושש מהצד שני. הוא חושש שעם ישראל יצליח לשמור על יהדותו במצרים ולשמור על חיים יהודיים בצורה כל כך מיטבית, עד כדי כך שתהיה סכנה שהם לא ירצו לחזור חלילה לארץ ישראל.

לכן הוא בוחר להקים בית מדרש שתפקידו להזכיר לעם ישראל שאנו בגלות, והמטרה היא לחזור לארץ ישראל. כדי להראות את חשיבות הדבר, יעקב מצווה להקים את אותו בית מדרש עוד לפני שיורדים למצרים, כדי שכאשר יגיעו למצרים אותו מגדלור כבר יהיה שם ויאיר להם את הדרך. כל זה מוביל אותנו שבעצם יש כאן פרדוקס. מצד אחד כשנמצאים בגלות יש רצון לחזק את עולם התורה בגלות כמה שיותר כדי לשמור על זהותנו היהודית, אך מצד שני כשנמצאים בגלות חשוב לא להרגיש נוח מידי בגלות, אלא לרצות חזור לארץ ישראל.

הפרדוקס הזה מלווה אותנו גם בימינו. יש קהילות רבות בגלות שיש בהם מוסדות תורה וחסד לתפארת, וזה כמובן דבר מבורך ששומר על עם ישראל, אך מצד שני אבוי אם הדבר הזה גורם לאותם קהילות להרגיש שהם במקום הנכון. יהודים שנמצאים בגלות צריכים להרגיש ולדעת שגלות זה עונש, והמקום הטבעי והנכון של כל יהודי הוא בארץ ישראל. דווקא במקומות בהם הגלות מתוקה יותר והיהודים מרגישים בטוח יותר וטוב יותר, שם יש את הסכנה היותר גדולה לשכחת ארץ ישראל.

מדינת ישראל, שליחיה ומנהיגי הקהילות היהודיות בעולם צריכים ללכת על הקו הדק הזה של חיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות, יחד עם עידוד והסברה לעלייה לארץ ישראל.

הרב שלמה סובול הוא ראש ארגון רבני ברקאי ורב קהילת שערי יונה מנחם במודיעין.