הרב עמיחי אליהו לרב יצחק יוסף: "נראה לי שכבודו לא מכיר את המציאות"

הרב עמיחי אליהו משיב להשתלחות של הרב הראשי יצחק יוסף ברבנים שלמדו בישיבות הסדר או שירתו בצה"ל.

הרב עמיחי אליהו , י"ב בטבת תשפ"א

לכבוד הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א.

אחרי בקשת המחילה מכבוד תורתו, והרצון העצום לכבד (להגדיל תורה ולהעמיד תלמידי חכמים בקיאים גדולים בהלכה), ומתוך הערכה לכבודו ולפעולות החשובות להעמיד תלמידים הרבה.

נראה לי שכבודו לא מכיר את המציאות ואינו בקיא מספיק בעולם התורה. שהרי הרבה תלמידי חכמים יש שהיו בישיבת הסדר, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי קרנים. והם מוספים חיל וקידוש השם לא פחות מאשר רבנים שלא עשו צבא בכלל. אם כבודו יסכים אשמח לארגן סיור עם תלמידי חכמים כאלו.

וכי יתכן שכל רב שצמח בישיבה או שירת בצה"ל לא יכול להיות תלמיד חכם בעל שיעור קומה?

האם לא פגשנו בדוד המלך שאמר בפירוש "ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה"; מי לנו יותר מאשר בניה בן יהוידע שר צבא של שלמה וראש הסנהדרין , היעלה על הדעת שמי מהם לא היה יכול לשמש רב עיר במדינת ישראל?

אני סמוך ובטוח שבתקופה הזו, אנחנו צריכים לשמוע דברים שמקרבים את הלבבות לאהבת ה' ולהכרת הערך של לומדי תורה. נדמה לי שהדברים של כבודו יכולים לעשות רושם לא נכון כאילו אין תלמידי חכמים אוהבי תורה בציבור שמשרת בצה"ל ולא היא. לא פעם אנחנו מוצאים דווקא ניתוק ובורות דווקא אצל אותם שלא היו מחוברים לעם ישראל.

בהערכה, מתוך דאגה לכבודה של תורה.

עמיחי אליהו