הצצה אל תוך מהפכת המשפט העברי

בשנים האחרונים מהפכת המשפט העברי תוספת תאוצה. בימים אלה מכון משפטי ארץ מוציא לאור ספר שמספק הצצה אל תוך התהליך הפנימי של המהפכה

ערוץ 7 , י"ד בטבת תשפ"א

הצצה אל תוך מהפכת המשפט העברי-ערוץ 7
כנס הדיינים של המכון
צילום: מכון משפטי ארץ

לפני מספר חודשים הוציא לאור ראש ישיבת עתניאל, הרב רא"ם הכהן, ספר חידושים על פרק החובל במסכת בבא קמא.

הספר הסתיים בפרק העוסק במימוש המשפט העברי בימינו. פרק זה מהווה נדבך נוסף במהפכת המשפט העברי, והוא מסמן את השלב הבא – פתיחת בתי המדרש של הישיבות לעיסוק בשאלות אקטואליות לצד הלימוד העיוני.

ספרו של הרב רא"ם הכהן, ממשיך תהליך משמעותי ורחב: הקמת רשת בתי הדין ארץ חמדה גזית ואיגוד בתי הדין לממונות, פריחתם של מכוני מחקר תורניים, התרחבות רבה של היקף הפניות לבתי הדין ופרסום פסקי דין ומחקרים תורניים אקטואליים. במסגרת תהליך זה ישנה חשיבות לספר החדש משפטי ארץ ה: הדין לממונות, היוצא לאור בימים אלה.

ספר זה מתעד את תהליך שקט ועמוק של התחדשות המשפט העברי. ראשיתו בכנס דייני בתי הדין לממונות שמתקיים מזה יותר מחמש עשרה שנה. הכנס, ביוזמת עמותת הליכות עם ישראל בראשות הרב רצון ערוסי ומכון משפטי ארץ עפרה, מפגיש בכל שנה עשרות דיינים לדיוני עומק על סוגיות היסוד של יישום המשפט העברי בימינו.

במרכז כל כנס מוצג נייר עמדה שנכתב על ידי חוקרי מכון משפטי ארץ, ובעקבות הדיון, מתפרסמת מעין החלטת מדיניות עליה חתומים ראשי בתי דין שונים, וכך היא הופכת למדיניות המחייבת של אותם בתי הדין. כך למשל, החלטות אלה הפכו למדיניות הרשמית של רשת ארץ חמדה גזית.

כעת יוצא לאור ספר ובו חלק ניכר מאותם ניירות עמדה. עיון בספר מספק כמה חידושים מפתיעים, כמו טענתו של הרב עדו רכניץ שקיומה של ערכאת ערעור היה חלק בלתי נפרד מהמשפט העברי במשך מאות שנים. היעדרו במאות השנים האחרונות הוא תוצאה של חורבן מרכזי התורה הגדולים. על פי זה הקמת ערכאות הערעור של בית הדין הרבני הממלכתי ושל ארץ חמדה גזית היא בבחינת החזרת עטרה ליושנה.

בספר ישנו מאמר מפורט של הרב דניאל כ"ץ בנושא חיוב בהוצאות משפט בהלכה, ומסקנתו, כי אכן ההלכה אינה מקבלת את תפיסת "המפסיד משלם", אבל היא מטילה הוצאות על מי שנוהג באופן בלתי ראוי במהלך הדיון. מאמר אחר, פרי עטו של הרב הלל גפן, עוסק באפשרות להסתייע בהוצאה לפועל, ומגלה כי הטענה שהוצאה לפועל פוגעת בחייבים באופן מוגזם בהשוואה להלכה, אינה נכונה. להיפך, חוק הוצאה לפועל דווקא מקל על החייבים.

הספר כולל מאמר של הרבנית ד"ר שפרה משלוב על מעמד האישה בבית הדין לממונות, אשר מוכיחה כי בבית הדין לממונות אשה היא שוות זכויות לאיש. ההבדל בין האשה לאיש בא לידי ביטוי בשאלת הכשרות המשפטית לשמש כעדה או כדיינית. מסקנתה, שבפועל בתי הדין מקבלים עדות נשים בימינו, ועם שאלת היכולת לשמש כדיינית יש להמתין.

ואכן, לא לחינם, כתב הרב יעקב אריאל כי ספר זה הוא "נדבך בבניינו של משפט התורה בארץ".