הרב חיים קנייבסקי פונה אליכם - אתם חייבים להיענות לקריאה

"המצב ממש פיקוח נפש": הרב חיים קנייבסקי פונה אליכם בעקבות תלמידו שנקלע לקשיים כלכליים.

בשיתוף קופת העיר , כ"ג בטבת תשפ"א | עודכן: 15:25

הרב חיים קנייבסקי פונה אליכם - אתם חייבים להיענות לקריאה-ערוץ 7
מרן שר התורה
צילום: קופת העיר

"המצב ממש פיקוח נפש", כך מגדיר גדול הפוסקים בציבור החרדי רבי חיים קנייבסקי את מצבו של אחד מתלמידיו הקרובים ביותר אשר נקלע לקשיים כלכליים.

תלמידו הקרוב, אברך מופלג בתורה ויראת שמים ובעל משפחה לתפארת נקלע לקשיים כלכליים שלא באשמתו, הקשיים הללו מאיימים להטביע את הספינה, מאיימים עליו כליל.

לתרומות ל'קופת העיר'

טרדות הפרנסה מקשים עליו עד מאוד, אין לו יום ואין לו לילה, החובות רובצים על כתפיו מונעים ממנו לעשות את מה שהוא הכי רוצה בעולם לעשות, לשבת וללמוד, כל רגע הטלפון מצלצל על הקו עוד אדם שמבקש את כספו, שרוצה לגבות את חובו. והוא, אברך משכמו ומעלה לא יודע את נפשו, לא יודע כיצד לצאת מן המיצר אליו נקלע בפתאומיות.

הרב קנייבסקי אשר מכיר היטב את תלמידו הקרוב כאב את כאבו ובהוראה חד משמעית הוא זימן אליו את ראשי קופת הצדקה 'קופת העיר' כשהוא מבקש מהם שיקימו קרן עבור אותו תלמיד מקורב, עבור אותו גברא רבא אשר נקלע למצוקה כלכלית קשה מנשוא.

הרב קנייבסקי לא הסתפק בכך, במסירות נפש של ממש הוא התיישב לכתוב מכתב נדיר וחריג בו הוא מבקש לבא לעזרת אותו תלמיד, אותו תלמיד חכם מופלג, וכך כותב מרן שר התורה במכתבו הנדיר:

"הנה ידידי הגאון ר' שליט"א בן ידידי הגאון הגדול זצ"ל שעמל בתורה יומם ולילה וקשה עליו מאוד עול הפרנסה, והמצב ממש פקו"נ ואין לתאר המצווה הגדולה למי שיעזור לו בנתינה חשובה ובזכות זה יזכה לשפע ברכה מן השמים".

עוד כותב הרב "שעמל בתורה יומם ולילה וקשה עליו מאוד עול הפרנסה והמצב ממש פיקוח נפש".

בהמשך מכתבו הנדיר כותב הרב, "ואין לתאר המצווה הגדולה למי שיעזור לו בנתינה חשובה ובזכות זה יזכה לשפע ברכה מן השמים".

הרב מבטיח כי מי שיעזור לאותו תלמיד חכם ב"נתינה חשובה" יזכה לשפע ברכה מן השמיים. כל אותם שיתמכו בנתינה חשובה יזכו לברכה יום ולילה, ברכת השם שתלווה אותם מן השמיים.

וזו לא בלבד, כל התורמים שימהרו לעזור לאותו תלמיד חכם, שיעזרו לו לצאת מן המייצר יזכו ששר התורה יעתיר בעדם מידי יום שישי של השובבי"ם בשעת הדלקת הנרות בערב שבת. כן, הרב יעתיר בעבורכם, יקרע שערי שמים בשבילכם מידי יום שישי של הפרשיות המסוגלות הללו.

לתרומות ל'קופת העיר'