123,348 מובטלים חדשים בזמן הסגר

כמחצית מדורשי העבודה החדשים חוזרים ללשכות התעסוקה בפעם השלישית מאז פרוץ משבר הקורונה.

ערוץ 7 , א' בשבט תשפ"א

123,348 מובטלים חדשים בזמן הסגר-ערוץ 7
לשכת התעסוקה
פלאש 90

שבוע לאחר הידוק הסגר מדווח שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 5,717 דורשי עבודה חדשים.

מאז החל הסגר לפני שהודק, נרשמו בסך הכל 123,348 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 63,422 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 51.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

102,039 מתוך הנרשמים הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.7%, בעוד 21,309 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.3% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים לקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר.

ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 25.9% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

מגמת הדלת המסתובבת עליה דיווח שירות התעסוקה לא פעם בחודשים האחרונים מוסיפה לאפיין את דפוסי הרישום של דורשי העבודה גם בסגר השלישי.

רק עבור 23% מבין 123,348 הנרשמים כדורשי עבודה מאז תחילת הסגר הייתה זו הפעם הראשונה שנרשמו מאז פרץ המשבר, עבור 28% מהנרשמים הייתה זו הפעם השנייה ואילו עבור 49% הייתה זו הפעם השלישית שנרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ המשבר.