כ- 23 אלף פוטרו או התפטרו מאז החל הסגר

שירות התעסוקה: מאז תחילת הסגר נרשמו 129,747 דורשי עבודה חדשים, 6,399 בסוף השבוע האחרון

אורלי הררי - ערוץ 7 , ד' בשבט תשפ"א

כ- 23 אלף פוטרו או התפטרו מאז החל הסגר-ערוץ 7
שירות התעסוקה
צילום: באדיבות שירות התעסוקה

שירות התעסוקה מדווח כי מאז יום חמישי נרשמו 6,399 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 129,747 דורשי עבודה חדשים.

מתוכם 68,821 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 53.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

יצוין, כי 106,752 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.2% בעוד 22,995 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.8% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

כמו כן, יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים לקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 26.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר.

בשירות התעסוקה מדווחים כי מאז ה 27/12 נרשמו 33,994 עובדי הוראה, חינוך והדרכה כדורשי עבודה, 30,938 מתוכם נרשמו מאז הודק הסגר, קרי 91% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז נסגרה מערכת החינוך.