מועצת גדולי התורה: מי שלא מתחסן - "כשופך דמים"

גדולי הדור של הציבור החרדי יוצאים בקריאה ללכת להתחסן ומבהירים כי הם סומכים את ידיהם על החיסון ועל בטיחותו.

ערוץ 7 , ו' בשבט תשפ"א

מועצת גדולי התורה: מי שלא מתחסן - "כשופך דמים"-ערוץ 7
חיסון נגד קורונה
צילום: ISTOCK

היומן החרדי 'יתד נאמן' המופץ בקרב הציבור הליטאי, מפרסם הבוקר (שלישי) קריאה של מועצת גדולי התורה ללכת ולהתחסן.

"לדאבון ליבנו זה כבר כמעט שנה תמימה אשר לא פסק המשחית מהכות בנו ובמקומותינו פרץ וצווחה כעת התפשטה המגיפה הנוראה וריבוי חולים ונפטרים. ופשוט שעל כל אחד ואחד להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, לשוב אל אבינו שבשמיים בתשובה שלמה לפניו ולב יודע מרת נפשו באשר הוא שם", נפתח מכתב המועצת לציבור.

הרבנים מוסיפים "ועתה ברחמיו המרובים ובחסדו כי גבר עלינו, כיוון שנתן הבורא רשות לרופא לרפאות הצליחו לייצר חיסון נגד נגיף הקורונה, אשר לדעת כל המומחים ולאחר שנעשו בדיקות וניסויים רבים, הוכח שיש על ידו התועלת למנוע את החולי הקשה של ידי הנגיף והוכח בבירור כי אין סיכון כלל בקבלת החיסון הנ"ל".

הרבנים מסבירים את ההכרח ההלכתי להתחסן ומוסיפים כי מי שנמנע מהחיסון הרי הוא ״שופך דמים״.

"אשר על כן קוראים אנו בזה לכל אשר יראת ה' בלבבו, להזדרז וליטול את החיסון נגד נגיף הקורונה כעצת הרופאים ללא כל חשש, בכל גיל ששייך לקבל החיסון הנ"ל וזה מקיים ההשתדלות שלא יחלה חלילה כאשר נצטווינו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

"וזכות זריזותנו בקיום מצוות 'ונשמרתם' נזכה שרופא כל בשר יסיר מעמנו כל נגע ומחלה במהרה ויאמר למשחית הרף ולצרתנו די ולשוב לעסוק בתורה הקדושה כבראשונה בלא מפריעים כלל", מסיימים חברי מועצת גדולי התורה את קריאתם.