בג"ץ הבוגדת הוא קו פרשת המים

בג"ץ מבקש לעקור את האתוס היהודי, לשנות כיוון ולעקור את מדינת ישראל ממעמד הר סיני, שם צוונו כאומה בלא תנאף.

הרב דרור אריה , י"א בשבט תשפ"א

בג"ץ הבוגדת הוא קו פרשת המים-ערוץ 7
הרב דרור אריה
צילום: יהודה חנימוב

'בג"ץ הבוגדת' מהווה עוד נדבך, במאבק על הזהות היהודית של המדינה. בית המשפט לא מבין את מה שהבין בן גוריון ערב הקמת המדינה, במסמך הסטטוס קוו המפורסם, שענייני מוסד הנישואין יתקיימו כדת משה וישראל, תחת כותלי בית הדין הרבני.

מאז ההפיכה השיפוטית מנסה בג"ץ לצמצמם ולפגוע ככל האפשר בבלעדיות של ההלכה בסוגיית המשפחה.

לדידו ההלכה מתנגשת בערכי השוויון וחופש הפרט שנמדדים בקנה המידה של אירופה והמערב, שמזמן לא רואים במוסד הנישואין דבר קדוש.

בשם זכויות הפרט, מותר לנאוף, לפרק ולהשליך לאשפה את ערכי המוסר והנאמנות. בית המשפט צריך לדעת, שפסיקה בניגוד לעמדת ההלכה, פוגעת בראש ובראשונה בציבור החילוני. זה מה שעמד לנגד עיניו של בן גוריון, שהבין שהשמירה על מוסד המשפחה הוא שמירה על הזיקה ליהדות.

מפני שאם תיפרץ מסגרת ההלכה, ובגידה למשל תהפוך לעניין לגיטימי, ירבו ממזרים, ופסולי יוחסין, כך שלא נוכל להתחתן זה בזה.

הבג"ץ מתרעם על כך שהשיקול המרכזי לפסיקה הממונית נגד האישה הבוגדת נובע מהאיסור ההלכתי, מה שלפי ההלכה הפוסטמודרנית הוא כשר ולגיטימי.

אין כאן דיון ממוני טהור, אלא מחלוקת מהותית מה אופיה של המדינה יהודית, או אזרחית. זהו קו פרשת מים, במאבק בין הרשות הדתית ההלכתית לבין הרשות השופטת מפני שיש כאן נסיון נואל לפרוץ את המסגרת המשותפת של העם היהודי לדורותיו.

בג"ץ מבקש לעקור את האתוס היהודי, לשנות כיוון ולעקור את מדינת ישראל ממעמד הר סיני, שם צוונו כאומה בלא תנאף. כל יהודי צריך להלחם ולמחות כנגד עקירת הלב הלאומי שלנו מאז היותנו לעם, מפני שללא הזיקה למעמד הר סיני, אין לנו את החיות הלאומית.

הרב דרור אריה הוא ר"מ בישיבת שדרות ויו"ר מפלגת נעם לשעבר