4,082 תיקים נפתחו במח"ש בשנת 2020

בשנה החולפה הוגשו בפועל 64 כתבי אישום (לעומת 66 ב-2019), ו-30 תיקים נוספים הסתיימו בהסדרים מותנים (לעומת 32 ב-2019).

אורלי הררי - ערוץ 7 , כ"ב בשבט תשפ"א

4,082 תיקים נפתחו במח"ש בשנת 2020-ערוץ 7
המחלקה לחקירות שוטרים
צילום: פלאש 90, יונתן סינדל

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בפרקליטות המדינה מפרסמת היום (חמישי) מקבץ של מידע ונתונים סטטיסטיים ראשוניים אודות פעילות המחלקה בשנת 2020.

הפרסום נעשה כחלק מהמגמה הגוברת להעלאת השקיפות ולהנגשת פעילות המחלקה והבאתה לידיעת הציבור. הנתונים המלאים ופילוחים נוספים יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי של פרקליטות המדינה.

פתיחת תיקים בשנת 2020

בשנת 2020 נפתחו 4,082 תיקים בשלוחות החקירה השונות ברחבי הארץ. מדובר בגידול של כ-24% בשיעור התיקים שנפתחו לעומת שנת 2019. עלייה מתונה לעומת שנת 2019, נרשמה בחודשים מרץ ומאי עד אוגוסט, ועליה משמעותית נרשמה בחודשים אוקטובר-נובמבר 2020, כך שהממוצע השנתי עומד על 24%, כאמור לעיל.

בחלק מן התיקים כבר התקבלו החלטות על ידי פרקליטות מח"ש וחלקם עדיין נמצאים בשלב עיון וקבלת החלטה.

הגם שיש גידול בכמות התיקים, אין משמעות הדבר (בהכרח) שהטיפול בכל התיקים הינו בסמכות מח"ש. כידוע, מח"ש מוסמכת לטפל בתיקים שעניינם עבירות פליליות המבוצעות על ידי אנשי משטרה, שהעונש בגינן הוא שנת מאסר ומעלה, לכן פרקליטות מח"ש בוחנת כל תיק ותקבל החלטה באשר לייעודו, בהתאם לתהליך העבודה.

קבלת החלטות סופיות בתיקים

בשנת 2020 טיפלה פרקליטות מח"ש הן בתיקים שנפתחו בשנת 2020 והן בתיקים שנפתחו בשנים קודם לכן - בעיקר בשנת 2019. בשנה זו הוגשו בפועל 64 כתבי אישום (לעומת 66 ב-2019), ו-30 תיקים נוספים הסתיימו בהסדרים מותנים (לעומת 32 ב-2019).

בנוסף, העבירה מח"ש למחלקת משמעת במשטרת ישראל, בליווי הנחיה מחייבת על הגשת הליך משמעתי, 29 תיקים בעבירות של "שימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטרים" (לעומת 22 תיקים ב-2019). יצוין, כי רק בעבירות "שימוש בכוח שלא כדין על יד שוטרים" מוסמכת מח"ש להורות למחלקת משמעת להגיש הליך משמעתי. ביתר העבירות, מוסמכת מח"ש להמליץ למחלקת משמעת להעמיד לדין איש משטרה בגין עבירות משמעתיות, או להמליץ על בחינה משמעתית אחרת, אולם מח"ש אינה מוסמכת להורות למחלקת משמעת על הגשת הליך משמעתי.

נתונים אודות התיקים בהם התקבלו החלטות אחרות, ובכלל זה המלצה על נקיטה בהליכים משמעתיים, יופקו וייכללו כאמור בדו"ח השנתי של הפרקליטות.

לצד כל אלה, בשנת 2020 שמה מח"ש דגש על שיפור השירות לאזרח. בין היתר, השיקה מח"ש מוקד טלפוני חדש – 2906*, שמאז עלייתו לאוויר בנובמבר 2020 מפגין רמת שירות טובה מאוד, וכן נקטה צעדים נוספים להנגשת עבודת המחלקה לציבור הרחב, באמצעות העלאת טופס מקוון להגשת תלונה בעברית, ולאחרונה גם עלה טופס מקוון להגשת תלונה בשפה הערבית.

בשנת 2020 המשיכה מח"ש לשקף את פניה של החברה הישראלית ועובדים בה נשים וגברים מכל קבוצות האוכלוסיה בישראל: בני החברה הערבית (ערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים), בני העדה האתיופית, חרדים ואנשים עם מוגבלות. שיעור אוכלוסיות אלה בקרב עובדי מח"ש עומד על 14%, ובקרב אנשי מערך החקירות עומד שיעורם על 22%.