הרב זלמן ברוך מלמד לימינה והציונות הדתית: על שתי המפלגות לנהוג בכבוד, רב המשותף על המפריד

הרב זלמן ברוך מלמד: רב המשותף לשתי המפלגות ולא הייתה סיבה ללכת בנפרד. עכשיו עליהן להשמיע כל אחת את דרכה המיוחדת והמעלות שבה.

עוזי ברוך - ערוץ 7 , כ"ה בשבט תשפ"א

הרב זלמן ברוך מלמד, מזקני הרבנים בציונות הדתית וראש ישיבת בית אל, קורא למפלגות ימינה של נפתלי בנט ו"הציונות הדתית" של סמוטריץ' ובן גביר לנהוג בכבוד האחת בשניה חרף המחלוקות.

"רציתי מאוד שימינה והציונות הדתית ילכו ביחד. חז"ל אמרו שכשהולכים ביחד מצליחים ואחדות זה תמיד דבר טוב ובעיקר בציבור שלנו. אם יפרדו תהיינה מחלוקות בתוך אותן המשפחות כי הדעות הן כל כך קרובות ולכן מן הנכון חשבתי שנכון ללכת ביחד. כולם שואפים לאותם הדברים. לארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל. אלה עם דגשים כאלה ואלה עם דגשים אחרים אבל המשותף הוא רב ובעיקר בעבודת הכנסת המשותף מאוד מאוד רב. לא הייתה סיבה ללכת ולהיפרד".

"כעת, בדיעבד, שימינה הולכת לבד והציונות הדתית הולכת לבד אז אני מסתכל בהסתכלות של רבי עקיבא שאמר כך מאן דעביד רחמנא לטב עביד. ובמבט של נחום איש גמזו שאמר על כל דבר גם זו לטובה ואני מקווה שבמצב הזה אף על פי שכל אחד הולך לחוד יהיה מזה דבר טוב".

"כמובן, צריכות שתי המפלגות לנהוג כמו ר' אלימלך מליז'נסק כל אחת צריכה להשמיע את המעלות שלה, את הדרך המיוחדת שלה וגם להסתכל בחיוביות על הדרך השנייה. לראות מעלות חברינו ולא חסרונם. לנהוג באופן כזה ששתי המפלגות כל אחת מציגה את עמדתה והבוחר יבחר. שלא יהיו חס וחלילה בין מפלגה למפלגה מתחים, זה לא נצרך. הציבור לא יאהב את זה, זה לא נכון ואני מקווה שבעזרת ה' המפלגות יתעלו ובאמת ינהגו באופן כזה".

"מורינו ורבינו הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק אמר שמי שיש לו נטייה לקיים את מצוות שבין אדם למקום הוא פחות נוטה לקיים מצוות שבין אדם לחבריו ומי שיש לו נטייה חזקה למצוות שבין אדם לחברו פחות הוא נוטה לקיים מצוות שבין אדם למקום. אני רוצה להשמיע את דבריו של הרב זצ"ל. 'אבל, דרך האמת שהוא דרך ה' צריך להיות שכל אחד יחזיק בכישרונו ויכבד כשרון חברו באופן שירצה בכל לב להיות משפיע על חברו וגם להיות מושפע ממנו בכל דרכו הטוב'. ולי נראה שבאופן כללי אפשר לומר שמפלגה אחת נוטה להדגיש את המצוות שבין אדם למקום והמפלגה השנייה יותר נוטה להדגיש את המצוות שבין אדם לחברו, והן משלימות זו את זה.

''אני חושב שאני, ולא רק אני אלא ציבור גדול מאוד, מייחל ומתפלל ששתי המפלגות ינהגו כבוד זה בזה, לא יקטרגו חלילה זו על זו, וכל אחד ידגיש את דרכו המיוחדת והבוחר יבחר. וביחד יביאו טובה לעם ישראל וירבו כבוד שמיים".