איך לעשות אם עוד לא שמענו?

הקשר עם אלוקים בנוי משתי קומות. מהן ומדוע חשוב לבנות אותן בסדר הנכון?

הרב יוני לביא , כ"ט בשבט תשפ"א

אחד הביטויים המפורסמים ביותר בתורה מופיע בפרשת השבוע: "נעשה ונשמע". 

חז"ל מתארים איך כשעם ישראל אמר את מילות הפלא

 ''ירדו מלאכי השרת משמים וקשרו לכל אחד שני כתרים: אחד כנגד 'נעשה' ואחד כנגד 'נשמע' ".

הבעיה היא שמבחינה לוגית אין לצמד המילים האלו משמעות:

איך אפשר לעשות משהו לפני ששמעת אותו? איך ניתן לקיים חוק לפני שאמרו לך מהו? קודם אתה צריך לשמוע ורק אחרי זה תוכל לקיים. איך ייתכן לומר 'נעשה' לפני שאמרת 'נשמע'?

התשובה היא שכנראה לא הבנו נכון את המילה 'נשמע'.

המשמעות שלה היא לא כמו שאומרים באנגלית listen to – להקשיב

אלא כמו שאומרים: to understand– להבין. כמו אדם אומר: "אני שומע מה שאתה אומר" וכוונתו: אני מבין, מזדהה, עם מה שאמרת.

בלימוד התורה יש שני שלבים. הראשון הוא קבלת עול מלכות שמים ונכונות לקיים מצוות ה'.

גם כשאני לא מבין. גם כשקשה לי. מי שיציב תנאים ויאמר: עד שאני לא מבין ומתחבר אני לא עושה, לא עובד את אלוקים אלא את עצמו.

יהודי מאמין מוכן לקיים: "נעשה".

אך על גבי זה הוא חותר תמיד ל"נשמע" – להבין, להתחבר, להזדהות.

הוא יודע שלכל מצווה והלכה יש את הרובד הבסיסי של הקיום, אבל הוא רק קצה קרחון של עולמות שלמים של רעיונות, משמעויות ועומקים מופלאים שצריך כל הזמן לחתור כדי לשמוע אותם.

"נעשה" ועל גבי זה "נשמע".   

  שבת שלום!