הרב פינטו לבני קהילתו: להקשיב לרופא

"אנחנו לא רופאים ולא מבינים ברפואה. כשבן אדם חולה בערב יום כיפור הרב מפנה לרופא שיכריע. כך גם כאן", אמר הרב במכתב לתלמידיו

מיכל לוי , ו' באדר תשפ"א

הרב פינטו לבני קהילתו: להקשיב לרופא-ערוץ 7
הרב יאשיהו פינטו
צילום: דוברות

הפולמוס סביב חיסוני נגיף הקורונה חוצה יבשות וימים ורבים מבקשים לדעת מהי 'דעת תורה' בסוגיה.

הרב יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, התייחס לנושא ושירטט אגרת מפורטת לתלמידיו, שבה הוא מבהיר את עמדו בעניין החיסונים.

"הנה רבים מבני הקהילה הקדושה שואלים ודורשים בעניין החיסונים. דבר זה נהיה אחד הדברים המדוברים בעולם", אמר בפתח דבריו.

הרב פינטו ממשיך בדבריו וכותב כי "ויודעים אנו שכל הדיבור שהיום מדברים על החיסונים, בעוד כמה חודשים יהיה דבר שלא ידובר ואין בו ממש. כי היצר הרע נכנס בכל הסיפור של החיסונים, וזה נהיה כדת - כן או לא לעשות. אנחנו רואים את הַדֵבְקוּת של אנשים להילחם ב'כן' וב'לא', ואומרים לנפשנו, אם כך היו נלחמים על השבת, על המצות, היו מקרבים את הגאולה".

"אנחנו לא רופאים ולא מבינים ברפואה, וחושבים אנו - שאם אדם חולה ומגיע לשאלה, האם לאכול ביום כיפור או לא, הוא הולך לרב והרב שולח אותו לרופא. ואם הרופא אומר כן, הרב מתיר לו לאכול ביום כיפור, ואז האדם חייב לאכול ובשמחה".

"גם פה", הבהיר, "כל אדם ישאל את הרופא שלו שמכיר אותו שאיתו ח"ו יתייעץ אם לאכול ביום כפור או לא, ואם על יום כיפור אתה סומך עליו לאכול, אז בודאי לעשות חיסון - תסמוך על הרופא ועל המורה הוראה שיתיר לך לאכול בכיפור".

הרב פינטו התייחס לעיסוק האובססיבי סביב סוגיית החיסונים וכתב כי זה גורם לביטול תורה גדול: "אנחנו חושבים שכל העיסוק בזה - הוא עצת היצר הרע לעשות מחלוקת וביטול תורה ובלבול הדעת.. צריך פחות לדבר על זה וכל אדם ישאל את רבו. לכן נאמר 'עשה לך רב', וישאל את הרופא שלו אם זה טוב לו או לא, ופחות לדבר על זה".

כמו כן הורה הרב פינטו לבני קהילת 'שובה ישראל', שלא לעסוק בנושא החיסונים. "ומבקשים אנו מבני קהילתנו שלא להתערב בכל העניין הזה. כל אחד יעשה מה שרבו ומה שהרופא שלו אומר ויטב לו... ח"ו אם אתה מונע מאדם על ידי דברך לעשות חיסון. ואם אחר כך ידבק וימות - אתה שותף בזה".

בנוסף, סיפר הרב פינטו, שלמרות שהוא הבריא מנגיף הקורונה הוא מקפיד לחבוש מסיכה כשהוא יוצא ממעונו לפגוש אנשים, וכשהוא נאלץ לדבר בפני אנשים ולהוריד את המסיכה הוא בודק קודם את עצמו שוב, כדי חלילה לא ידביק אחרים.

לדבריו, "ח"ו אדם יכול לשפוך דמים. ואף שעברנו את זה - נזהרים מאוד מלפני 'עוור לו תיתן מכשול'. כל העניין הרגיש והמסוכן הזה - הוא דיני נפשות".

לסיום כתב הרב פינטו: "וכל אחד ייקח עצה מרבו ומרופאו ו'לקוצרים אמר ברוך' - לא להיכנס למקום רגיש כזה שחיים ומות ביד הלשון, וידנו לא שפכו את הדם הזה, והכל ברור שריר וקיים בקהילה הקדושה 'שובה ישראל', שלא לדבר מזה וכל אחד יעשה מה שמקבל עצה מרבו והרופא שלו, וכל העיסוק בזה גורם לבלבול הדעת", הוסיף.