הרב נבנצל, הרב ליאור והרב שמואל אליהו: לתמוך ב"תורת לחימה"

הרבנים המלווים את עמותת תורת לחימה קוראים לציבור להיות שותפים בשמירה על צביונו היהודי של צה"ל, בחיזוק רוח הלחימה וקדושת המחנה.

בשיתוף תורת לחימה , י"א באדר תשפ"א

הרב נבנצל, הרב ליאור והרב שמואל אליהו: לתמוך ב"תורת לחימה"-ערוץ 7
חיילים בשטח
צילום: דובר צה"ל

ימים ספורים לפני חג הפורים, בו נקהלו היהודים, נלחמו וניצחו את שונאיהם, מפרסמים בארגון תורת לחימה את קריאת גדולי הרבנים לציבור להיות שותפים בתיקון צביונו היהודי של צה"ל, וחיזוק ערך הניצחון.

היו שותפים גם אתם - זכר למחצית השקל לחיזוק צה"ל כצבא יהודי מנצח

הרב דב ליאור קרא לציבור: "אנשים יוצאי צבא, בני תורה שמטרתם לחזק את צבא ישראל שיהיה ניכר על רישומו שהוא מייצג את הצביון היהודי של הצבא שנתן לו את הכוח במשך כל הדורות. לכן כל מי שיכול לתרום ולסייע לדבר הזה מחזק בעקיפין את צבא ישראל ומחזק את מדינת ישראל." הרב הוסיף: "כל מי שרגיל לתת מעשר כספים למטרות צדקה יכול לתת ויש בזה מצווה גדולה לחזק את רוחה של מדינת ישראל ואת כושר העמידה מול כל האויבים. עלו והצליחו".רבה של צפת הרב שמואל אליהו: "יש מצווה מיוחדת שהתורה חוזרת עליה הרבה פעמים. כשאדם יוצא למלחמה הוא צריך לדעת שה' מתהלך בקרב מחניך. אנו נעזרים פעמים רבות באנשי תורת לחימה שעוסקים בדיוק בנקודה הזאת. אני מכיר אותם אישית אחד אחד. מצווה ענקית לעזור להם למען עם ישראל, למען צה"ל, למען כנסת ישראל! כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך."גם הרב אביגדור נבנצל רב העיר העתיקה ברך את חברי העמותה ואמר בין השאר: "אבקש להיות נטפל לעושי מצווה.. בפניה לתמוך בעמותת תורת לחימה למען צה"ל והדברים עומדים בנפשנו. התורה אמרה "והיה מחניך קדוש וגו' ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך." בלי סייעתא דשמיא לא נוכל להתקיים."

סרן במילואים הרב אביעד גדות, ממייסדי העמותה, מסר לערוץ 7: "אנו מודים לגדולי הרבנים שליט"א שמחזקים אותנו בפעילותנו, בברכה ובעצה טובה ומאור של תורה. כמי שעוסקים מעל שלוש שנים בשמירה על צביונו היהודי של צה"ל בהיבטים רבים אנו רואים ברכה גדולה. התיקון ייעשה על ידי צה"ל עצמו אך תפקיד הציבור לעורר את 'צבא העם' לכך".

הרב גדות הוסיף "המאבק איננו על רק התערבות בג"ץ בפסיקה הצפויה בנושא שילוב נשים בסיירות. המאבק שלנו הוא על הראש, על רוח צה"ל, על הערכים, על הגברת המוטיבציה לגיוס והוצאת הפוליטיזציה מצה"ל. לכן אנו עוסקים, בשיתוף קציני מילואים בכירים וזוטרים, דתיים ושאינם כאלה, גם בהוצאת גורמי שמאל רדיקלי מחינוך הקצונה הבכירה והזוטרה של צה"ל, ובניתוק גורמי קיצון מהשפעה על בכירי הצבא.

''זכינו לקיים כנסים ערכיים לאנשי מילואים (בנושא ההפקרות בצאלים, הוראות הפתיחה באש), בשיתוף אלופים ראויים, מפקדים, ואלפי משרתי מילואים, כך זכינו לבטל את מסמך התפיסה המגדרית של יוהל"ם, לחשוף את עומק זיוף נתוני גיוס החרדים של אכ"א (בתקופת אלמוז) בכדי לשקם את ערך האמינות של צה''ל, לטפל במספר סוגיות ליבה בחינוך הקצונה בדגש על זכר השואה, ועוד.

''כך ביטלנו התקשרויות חוזיות עם גופי ומרצי שמאל שפעלו בתוך צה''ל ביום, אך פעלו נגדו בלילה ופתחנו פתח לשיתופי פעולה של צה''ל עם מי שמעוניין לחזק את הזהות היהודית הברורה וערך הניצחון וההכרעה. כך הפכנו לכתובת רלוונטית עבור כל חייל וקצין, ואף הורי חיילים, כשהמטרה העומדת לנגד עינינו היא אחת: חיזוק צה''ל כצבא יהודי מנצח.

זו עבודה ארוכת טווח, שאנו כקציני מילואים עושים בעבותות אהבה ובאורך רוח. הציבור נותן לנו את הכח לשפר ולתקן, בסייעתא דשמיא. צה"ל הינו צבא יהודי, ואת ימי הפורים אנו מציינים בין השאר על נס המלחמה על זהותנו היהודית כנגד שונאינו. בימים אלו אנו מוסיפים תיקון ציבורי לחיזוק צה"ל כצבא יהודי מנצח".

היו שותפים גם אתם - זכר למחצית השקל לחיזוק צה"ל כצבא יהודי מנצח!

לעמותה סעיף 46 לצורך החזר מס