"בלי חיסון - אין כניסה לכולל"

הרב מאזוז שיגר מכתב לתלמידיו בו הוא מבהיר כי חובה להתחסן. "חבה על כל אברך שבא ללמוד בכוללים שלכם להתחסן כמצוות הרופאים"

מיכל לוי , י"א באדר תשפ"א

"בלי חיסון - אין כניסה לכולל"-ערוץ 7
הרב מאיר מאזוז
צילום: ישיבת כיסא רחמים

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הרב מאיר מאזוז שיגר מכתב לראשי הכוללים והמוסדות שתחת נשיאותו והורה להם לחייב את האברכים הלומדים בכוללים להתחסן נגד הקורונה.

לדבריו, החיסון הציל מליוני בני אדם ממוות. "לכבוד ראשי הכוללים ומוסדות תורה וחסד ה' עליכם תחיו. באשר עדיין הספיקות וספקי ספיקות משתוללים במחוזותינו לגבי החיסון מהקורונה, שבחסדי שמים תוך מספר חודשים נתגלה החיסון המתאים שהציל ומציל מליוני בני אדם ממוות ממש".

בדבריו הוסיף כי "הודו לה' כי טוב בגימטריא חיסון כי לעולם חסדו, חובה על כל אברך שבא ללמוד בכוללים שלכם להתחסן כמצוות הרופאים כמשפט וכחוקה".

את מכתבו חתם ראש הישיבה בברכה כי "ולכל בני ישראל יהיה אור במושבותם, בריאות איתנה ושמחה רבה לאורך ימים ושנות חיים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, אמן כן יהי רצון".