מי הבגד החשוב ביותר?

התפקיד המרכזי של הכהן הגדול הוא הזכרת עם ישראל לפני ה'. זהו התפקיד המרכזי של בגדיו, כך אנו רואים גם ברגעי השיא של עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, בכניסה לקודש הקודשים ביום הכיפורים.

הרב שילה חברון , י"ב באדר תשפ"א

מי הבגד החשוב ביותר?-ערוץ 7
הרב חברון שילה
צילום: הישיבה התיכונית

שמונה בגדים לובש הכהן הגדול. מי מהם החשוב ביותר? בדרך כלל התשובה שאני מקבל לשאלה הזו היא "הציץ". תשובה הגיונית ומובנת! הציץ העשוי זהב טהור, נמצא על מצח הכהן הגדול, המקום הכי בולט. כנגד המח שהוא החשוב באברים שבאדם. על הציץ כתובות המילים הכי משמעותיות ומחייבות "קודש לה'".

הכהן, גופו עבודתו, ומחשבתו, הם קודש לה'. והוא דוגמא לכל עם ישראל, כמוהו כולנו צריכים לפעול כדי שכל מעשנו ומחשבותינו יהיו קדש לה'.

אולם בהתבוננות מעמיקה בפרשות תרומה ותצווה, ניתן לראות שיש בגד אחר חשוב יותר, והוא מעמיד באור אחר את התפקיד המרכזי של הכהן הגדול.

בפרשת תרומה משה מצווה לבנות את המשכן. סדר הציווי מיוחד מאד, הוא אינו מתחיל מהמבנה החיצוני, אלא מהכלים הפנימיים, הציווי הראשון הוא על בניית ארון הקדש. ולאחריו לפי הסדר הכלים במשכן. רק לאחר מיכן מתוארים דרך הבנייה של המבנה והחצר. ברור לחלוטין שהציווי מתחיל מהכלי הכי חשוב. האם גם כך מסודרת פרשת תצווה? האם גם הציווי להכין את בגדי הכהן מסודר מהחשוב ביותר אל הפשוט יותר? נראה שהתשובה היא חד משמעית, בהחלט! "חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנט" (פרק כח,ד) החושן והאפוד ראשונים, הכותונת המצנפת והאבנט אחרונים. המכנסיים יופיעו רק בסוף הפרשה (פסוק מב) ועל הציץ מצווה משה רק לאחר תיאור הכנת המעיל (פסוק לו). 

בכותרת בהתחלה (פסוק ד) החושן מופיע ראשון ואחריו האפוד. בציווי המפורט שמופיע מיד אחר כך, האפוד קודם לחושן, ככל הנראה בגלל שאופן העשייה הוא כזה שהחושן מחובר ונישא על ידי האפוד בטבעות ובכתפות המיועדות לו, לכן בעשייה צריך להקדים את האפוד לחושן. בכל מקרה לשניהם יש את אותו תפקיד, ולכן יתכן שלשניהם יש את אותה חשיבות.

מדוע זכו החושן והאפוד, להיות החשובים ביותר, מה תפקידם ומה הם מלמדים אותנו על תפקיד הכהן ועל תפקדנו בעולם? 
באפוד על הכתפיים משובצים שני אבני שהם, עליהם שמות שבטי ישראל, "...אבני זכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני ה'.." (פסוק י"ב) על האפוד מונח החושן שבו אבנים על שמות בני ישראל "ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני ה' תמיד" (פסוק ל') 

כלומר התפקיד המרכזי של הכהן הגדול הוא הזכרת עם ישראל לפני ה'. זהו התפקיד המרכזי של בגדיו, כך אנו רואים גם ברגעי השיא של עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, בכניסה לקודש הקודשים ביום הכיפורים. הקטרת הקטורת היא הכנה לתפילת הכהן הגדול. תפילה שכולה בקשת רחמים חסד והשפעת טוב על עם ישראל.

לדברים אלו יש משמעות גם לחיי היום יום של כל אחד. אין לנו כרגע לא קורבן ולא מזבח. עבודת הכהן הפכה להיות התפקיד של כולנו. ומה היא עיקר העבודה – תפילה תחינה ובקשה על עם ישראל. להיות מסוגל לחוש כמו אסתר שאתה עומד לפני המלך להתחנן ולבקש על עמך ועל מולדתך. לעמוד כמו רבי ישמעאל הכהן ולבקש לפני ה'. שיגולו רחמיך על מדותך ותיכנס עם בניך במידת הרחמים. זהו המעשה המשמעותי ביותר של האדם, לשם כך נעשה המקדש, לשם כך מלבישים כהן גדול בבגדי תפארתו, וכך כל אחד מישראל צריך לחוש עצמו בכל תפילה ועמידה לפני ה'.

ולסיום הדבר משמעותי גם בכוונת העולים להר הבית בימנו. ישנם מטרות רבות וחשובות. חיזוק אחיזתנו בהר הבית וקיום מצוות ישוב ארץ ישראל. קיום מצוות מקדשי תיראו, חיזוק התודעה והרצון שלנו לבנות מחדש את בית המקדש. אולם מעל הכול עומד התפקיד והמטרה שלשמה בונים את בית ה' "והתפללו והתחננו אליך בבית הזה" (מלכים א ח,לג) לעמוד במקום הקדוש ביותר שאפשר להיכנס אליו היום, ולשאת תפילה ותחינה על עם ישראל  "לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה" ..תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי" להפוך את גזר הדין, "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"