האחריות היא שלנו

התלונות על פסיקת בג"ץ בנושא הגיור צריכות להיות מופנות למערכת הפוליטית. מי שהולך על "הכל או לא כלום" יקבל "לא כלום".

הרב יובל שרלו , י"ז באדר תשפ"א

האחריות היא שלנו-ערוץ 7
הרב יובל שרלו
צילום: אריה כץ

בית המשפט העליון אינו מוסמך ואינו קובע קביעה הלכתית כלשהי. ההלכה מסורה לפוסקי ההלכה בלבד, והם הקובעים מיהו יהודי על פי ההלכה ומהו גיור המוכר על ידה.

כמי שנבנתה מתוך תרבות של מחלוקת, יש מחלוקות רבות בתוך העולם ההלכתי בפרטי הגיור ההלכתי, אולם כל העמדות כולן רחוקות מאוד ממה שעושים זרמים אחרים הטוענים לגיור.

הנושא שנידון אפוא אינו מיהו יהודי על פי ההלכה. הנושא שנידון הוא במי מדינת ישראל תכיר כיהודי. המדינה יכולה להכיר במי שהיא רוצה כיהודי לצורך חוקי המדינה. היא יכולה, לדוגמה, לקבוע כי לדידה די בשרות צבאי, הכרת השפה העברית, בקיאות במערכוני הגשש החיוור או כל קריטריון אחר. היא יכולה גם לבטל לחלוטין את החשיבות של הגדרת יהודי, ולומר כי אין לדתו ולאומיותו של האדם כל משמעות בעיניה. זו תהיה טעות גדולה מאוד מצידה, ואני מקווה שלא תלך בדרך זו.

מדינת ישראל הכריעה כי אחד ממרכיבי הזהות שלה היא היותה מדינה יהודית. אלא שלצורך זה היא צריכה גם להכריע במוסדות שלה מיהו יהודי לדידה. המדינה התחמקה מהכרעה, ולא זו בלבד, אלא שהמערכת הפוליטית בלמה גם כל ניסיון להסדיר גיור הלכתי מוסכם ורחב, בין בדחיית מסקנות ועדת נאמן, בין בדחיית מסקנות ועדת ניסים, ובין בהתנגדות להסדרת הגיור במערכת רחבה, כמו רבני עיר וכדו'.

לואקום הזה נכנס בג"ץ, בשל תפקידו במערכת המדינית לתת מענה לזכויות האדם הפרטי. בג"ץ פסק פסק מוטעה מבחינה הלכתית שצריך להתנגד לו בכל תוקף, אבל התלונות צריכות להיות מופנות למערכת הפוליטית. קשה לי למנות כמה פעמים כתבתי כי מי שהולך על "הכל או לא כלום" יקבל "לא כלום". כך התרחש היום במדינת ישראל.

מה צריך לעשות עכשיו? המערכה עוברת עתה למרחב הציבורי – לא החוקי. לא המדינה תגרום לאנשים להתגייר גיור הלכתי, כי אם היהדות ההלכתית. אם נשכיל להיות גורם ממגנט המושך את אלה שחיים בתוכנו לאמץ את דרכה של היהדות הנאמנה לברית המצוות ולהתגייר דרכה; אם נשכיל לפתוח את שערי בתי הדין לגיור, לאפשר לרבני ערים לגייר, להכיר בשיטות פנים הלכתיות נוספות וכדו' – אפשר שמעז יצא מתוק, ויתברר כי גם ללא הגיבוי של המדינה וכוחה "ניכרים דברי אמת" – וזהותו היהודית של עם ישראל תתעצם דווקא על ידי ה"שוק החופשי".

יש בי אמון מלא באמת הנמסרת מדור לדור והמקיימת את דרכה של ההלכה ושל היהדות. עוצמתה תוכר, אם היא תנהג בדרך הראויה ביחס לגיור בפרט, ולדמותה היהודית המוסרית בכלל. עכשיו הכל מוטל עלינו.

הרב יובל שרלו הוא ראש מרכז האתיקה בארגון רבני צהר