י' בניסן – "יום הזהות הישראלית"

הבחירות המתקיימות בתאריך המיוחד הזה הם הזדמנות שאסור להחמיץ

הרב ידידיה שילה , ט' בניסן תשפ"א

י' בניסן – "יום הזהות הישראלית"-ערוץ 7
הרב ידידיה שילה
באדיבות המצלם

כשראיתי את התאריך שבו הבחירות מתקיימות אורו עיני. תאריך הבחירות הוא בי' בניסן.

היום שבו עם ישראל התחיל לגבש את הזהות הישראלית שלו. לא עוד אזרחי מצרים מסוג ג', אלא ישראלים יהודים סוג א'-א'. בי' בניסן הצטוו בני ישראל: "משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח". [שמות י"ב] לקחת את אלוהי מצרים, ולקשור אותם בבית בשביל לשחוט אותם לקורבן להשם יתברך.

ביום הזה עם ישראל עשו מעשה שמבדיל אותם מן האומה שהיו משועבדים אליה שיעבוד פיזי ורוחני, שמשמעותו היא: "עד עכשיו עבדנו אצלכם, מהיום, אנחנו כבר לא עובדים אצלכם, אלא אצל הקב"ה". השעבוד למצרים היה כל כך עמוק עד שהפסוק בדברים מכנה את הפעולה האלוקית ביציאת מצרים: "או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי" [דברים פרק ד] ועל זה אומר "תפארת ישראל" על המשנה: [פסחים פרק י' משנה ה'] "עובר ירך אימו". כלומר: חלק בלתי נפרד כמעט מהאומה המצרית, שקועים במ"ט שערי טומאה. "הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה". [מדרש תהילים ט"ו] ההתחלה של יציאת מצרים, היתה במעשה הזה. היהודים היו צריכים לעשות מעשה המנוגד לחוק המצרי, כדי לקיים את החוק הישראלי של קורבן פסח.

גם ההשלמה של יציאת מצרים נעשתה בתאריך הזה, כעבור ארבעים שנה. בני ישראל חוצים את הירדן, ובזה מגיע לסיומו המהלך של יציאת מצרים. ביום הזה נאמר: "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם". הקריאה "נתנה ראש ונשובה מצרימה" גרמה לעיכוב של 38 שנה בכניסה לארץ, וחוסר יכולת לעשות ברית מילה. [עיין תוספות ורמב"ן מסכת יבמות דף עב.] ביום חציית הירדן הסתיים התהליך של יציאת מצרים, וגיבוש האומה הישראלית שהיה מותנה ביכולת לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל.

הבחירות המתקיימות בתאריך המיוחד הזה הם הזדמנות שאסור להחמיץ. יום זה מסוגל לקבע את הזהות הישראלית האמיתית להודיע קבל עם ועולם שאנחנו מדינה ישראלית של העם היהודי. לא "מדינת כל אזרחיה והמסתננים אליה". זהו יום הזהות המשפחתית הישראלית. "איש שה לבית אבות שה לבית", "משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח". [שמות י"ב] המשפחות הגרעיניות יוצרות התהוות של עם.

במאבק הזה חייבים לנצח. מי שמכיר את הקווים האדומים של בג"ץ בדרך ל"מדינת כל אזרחיה" מוזמן לשרטט אותם. חוק הלאום בסכנה, וגם חוק השבות. הסכנה הרפורמית כבר כאן. אולם, כמו במצרים, כדי לנצח, היה צורך לעשות מעשה, לקחת את הצאן בי' בניסן, ולעמוד באומץ מול האומה המצרית ומבטיה העוינים.

גם כאן יש צורך במעשה כדי לא להחמיץ את השעה. כל אחד חייב לצאת להצביע ולדאוג שגם "שכנו הקרוב אל ביתו" וגם הרחוק יצא להצביע. וכמו שגיבשנו את הזהות הלאומית שלנו במצרים בתאריך הזה, כן נזכה להוכיח לעצמנו ולעולם כולו שבארץ ישראל קם העם היהודי, והקים מדינה יהודית.