הפלסטינים דורשים קיום הבחירות בירושלים

הארגונים הפלסטיניים דורשים לקיים את הבחירות לפרלמנט ולנשיאות גם בתוך שטח ירושלים המזרחית שסופחה לישראל.

דלית הלוי - ערוץ 7 , ט"ז בניסן תשפ"א

הפלסטינים דורשים קיום הבחירות בירושלים-ערוץ 7
אבו מאזן
צילום: רויטרס

הארגונים הפלסטיניים הנימנים על הזרמים הלאומי והאסלאמי ב"ירושלים הכבושה" מדגישים את זכותם של תושבי ירושלים הערבים להשתת, בבחירות לפרלמנט ולנשיאות הרשות הפלסטינית באמצעות הצבעה בקלפיות שתוצבנה בירושלים "בירת פלסטין".

בהודעה שפרסמו (שני) צוין, כי ההצבעה היא זכות שאינה ניתנת להתמקחות בעניינה, וכל עמדה השוללת זכות זו נידחת באופן מוחלט.

לדברי הארגונים הפלסטיניים, הבחירות למועצה המחוקקת הוא הישג לאומי ויש לפעול יחדיו כדי להביא להצלחת המהלך באופן שתשקף את המהות של הדמוקרטיה.

עוד נאמר, כי הבחירות מהוות גם ביטוי למאבק הלאומי הפלסטיני, מתוך הבנה קולקטיבית כי ירושלים ותושבי העיר הערבים הם הבסיס והמהות של המאבק נגד "הכיבוש".


הארגונים הפלסטיניים קראו לוועדת הבחירות המרכזית, בהיותה הרשות המוסמכת, לפעול בהתאם לאחריותה ותפקידיה הקשורים למרשם המצביעים בעיר, ליצור תנאים מתאימים לבחירות וקלפיות, ובמקביל להתנגד לכל חלופה אחרת זולת הבחירות בירושלים, שכן היעד הוא הבסת "הכיבוש" והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים.

יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע לא מכבר על מועדים לעריכת בחירות כלליות למוסדות הייצוגיים הפלסטיניים. בצו הנשיאותי נקבע, כי הבחירות לפרלמנט תערכנה ב-22 במאי, הבחירות לנשיאות ב-31 ביולי והבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (המל"פ – הפרלמנט של אש"ף) ב-31 באוגוסט.