הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ממליצה להקים יחידה למדע הפורנזי בישראל

הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא הגישה את דוח הביניים העוסק בחשש מהרשעות שווא העלולות להיגרם בשל הסתמכות על ראיות פורנזיות שגויות.

אורלי הררי - ערוץ 7 , י"ט בניסן תשפ"א

הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ממליצה להקים יחידה למדע הפורנזי בישראל-ערוץ 7
אילוסטרציה
צילום: istockphoto

הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן הגישה למ"מ שר המשפטים בני גנץ את דוח הביניים השני של הוועדה, העוסק בחשש מהרשעות שווא העלולות להיגרם בשל הסתמכות על ראיות פורנזיות שגויות.

הוועדה הוקמה ב-2018 במטרה לצמצם את החשש להרשעות שווא בהליך הפלילי ולבחון כלים אפשריים לאיתור הרשעות שווא ולתיקונן.

בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יורם דנציגר, ובה חברים פרופ' אורן גזל-אייל, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, מ"מ פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן; המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט פלילי), עמית מררי; רח"ט חקירות במשטרת ישראל, תנ"צ דודו בואני; המשנה לסניגור הציבורי הארצי, ד"ר ענת הורוויץ, פרופ' דוד ליבאי ורח"ט תביעות במשטרת ישראל, תנ"צ דדו זמיר.

הוועדה מצאה כי אין כל גוף רגולטורי מקצועי הקובע כללים וסטנדרטים לעריכת בדיקות, חוות דעת ועדויות מומחים. כתוצאה מכך, המעבדות הפורנזיות אינן כפופות לפיקוח חיצוני למעט זה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. בנוסף, השוק הפרטי בתחום הפורנזי הוא קטן ביותר וכתוצאה מכך, ומאחר שהמעבדות המעניקות שירותים פורנזיים למדינה אינן נותנות חוות דעת להגנה אלא לתביעה בלבד, קיים בישראל מחסור חמור במומחים לטובת ההגנה כמעט בכל התחומים הפורנזיים.

אי לכך, המלצתה המרכזית של הוועדה היא להקים יחידת אסדרה (רגולטור) למדע הפורנזי בישראל. היחידה תבחן את השיטות הפורנזיות הנהוגות בישראל ואת יישומן, לצורך הצגת ראיות בהליכים פליליים, וזאת במטרה להבטיח פענוח נכון של פשיעה.

היחידה גם תעסוק בבדיקת אמינותן הבסיסית של שיטות פורנזיות ובקביעת סטנדרטים ושיטות עבודה מומלצות לעריכת בדיקות. עוד תעסוק היחידה, בקידום מחקר בתחום הפורנזי, בקביעת דרכי הכשרה והסמכה לבודקים פורנזיים ובגיבוש קוד אתי למומחים.

הוועדה סבורה כי מחובת המדינה לפעול על מנת שתתאפשר גישה של ההגנה למומחים פורנזיים ראויים. יש לעודד הקמת מעבדות פורנזיות פרטיות; לקבוע תעריפים ריאליים להתייעצות הסנגוריה הציבורית עם מומחים וכן לקדם פתרונות שיאפשרו, במקרים המתאימים, השתתפות של המדינה במימון מומחים פורנזיים מחו"ל עבור ההגנה.

עוד ממליצה הוועדה כי נהלי העבודה של המעבדות המעניקות שירותים פורנזיים למדינה יובאו לעיון הציבור בהקדם האפשרי, ועד לפרסומם יועמדו לעיון ההגנה בתיקים ספציפיים.

מ''מ שר המשפטים בני גנץ ברך על הדוח וציין כי "דווקא בעידן של ניסיונות ערעור הלגיטימציה על מערכת המשפט, בחינה מתמדת של המערכת ומניעת הרשעות שווא חשובות לחיזוק האמון הציבורי במערכת אכיפת החוק והמשפט, כמו גם לעשיית צדק עם קורבנות העבירה ונאשמים שהורשעו על לא עוול בכפם".

על מסקנות הוועדה אמר גנץ כי "מינוי רגולטור שיקבע את סטנדרט השימוש בראיות פורנזיות כמו גם צעדים שהמדינה צריכה לעשות על מנת לוודא שצוותי ההגנה של הנאשם יקבלו חוות דעת מקצועיות בנושא, הם רק חלק מהצעדים שצריכים להיעשות על מנת לוודא ולשמור על מערכת המשפט חזקה, אמינה וצודקת".