מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו

בהפטרה של פרשתנו, תוקף הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן את בני ישראל על ההתבוללות וההתדרדרות הרוחנית המהווה את האויב המרכזי של עמנו. אשרינו שעם שיבתנו לציון, סכנת ההתבוללות קטנה היא מבלי היכר ביחס למצב היהדות התפוצות

עו"ד שלום וסרטייל , י"ז באייר תשפ"א

מגלות מארצנו ועצמיותנו, לצמצום נגעי הגלות מקרבנו בארצנו-ערוץ 7
עו"ד שלום וסרטייל
צילום: דוברות ציפחה

מה טוב חלקנו שעם שיבת העם לציון בימינו, סכנת ההתבוללות קטנה מבלי השוואה למצב העגום ביהדות התפוצות. ובארצנו, תופעה שאין שני לה, רי סטארט ניישן. מ-600 אלף יהודים בראשית ימיה של המדינה, כשרוב היהודים באמריקה, ישנם כיום למעלה משבעה מיליון יהודים בארץ, הרבה יותר מכל יהדות אמריקה הפוחתת והולכת, חלקה בשל אותה התבוללות, אך חלק חשוב גם בשל עלייתו ארצה והתנתקותו מהגלות.

מפורש בראשית פרשת אמור כי רק לשבעה מקרוביו רשאי כהן לטפל בקבורתם, ובהם אשתו הנקראת כאן שאר. אולם לכאורה תמוה מדוע בהפטרה הנביא יחזקאל הכהן מונה רק שישה קרובים ואינו מונה את אשת הכהן, והלא פסוק מפורש הוא בפרשתנו?!

שתי סכנות עמדו ועומדות לעמנו בגלות- רדיפות והתבוללות. בראשית דרכו, חוזה המדינה הרצל ראה בהתבוללות את הפתרון לאנטישמיות הגואה. היה זה קודם שכתב את ספרו 'מדינת היהודים' וקודם שחשב על אוגנדה, קפריסין או ארץ ישראל כפתרונות אפשריים להקמת מדינת היהודים. מבלי להשוות, הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן לאחר שראה את חורבן הבית הראשון, וגלה בגלות יהויכין לבבל ניבא ליהודי הגלות כשהוא יושב על נהר "כבר" את חזון העצמות היבשות, הרי-סטארט ניישן- תחיית עמנו וחזרתנו לעצמאותנו ועצמיותנו, אותן אנו זוכים לחוות בדורנו. אבל באותה עת ראה הוא מנהר כבר את גלותנו מארצנו ולא פחות את גלותנו מעצמיותנו. ראה הוא כפי שמופיע בספר עזרא, שרבים מהיהודים ובראשם הכהנים מתבוללים ונושאים להם נשים נוכריות. או אז ביקש להזהיר את הכהנים, הגם שאתם בגלות שמרו על קדושתכם וטהרתכם, וטפלו בקבורתם של שישה קרובים בלבד ולא בנשותיכם הנוכריות. זוהי אמירה נחרצת של הנביא הכהן נגד ההתבוללות וההתדרדרות הרוחנית, התבוללות המהווה כיום את האויב המרכזי של עמנו. לכן גם זעק ואמר: 'כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי'.

אשרינו מה טוב חלקנו שעם שיבת העם לציון בימינו, סכנת ההתבוללות, הגם שלא חלפה, בארץ היא קטנה מבלי השוואה למצב העגום ביהדות התפוצות. ובארצנו, תופעה שאין שני לה, רי סטארט ניישן. מ-600 אלף יהודים בראשית ימיה של המדינה, כשרוב היהודים בגולה, ישנם כיום למעלה משבעה מיליון יהודים בארץ, הרבה יותר מכל יהדות אמריקה הפוחתת והולכת, חלקה בשל אותה התבוללות, אך חלק חשוב גם בשל עלייתו ארצה והתנתקותו מהגלות.

אשרינו שבמלאת 73 שנים למדינה ולמעלה מיובל שנים לשחרור ירושלים, הקורונה ההולכת ונעלמת מארצנו ו'פורחת' ר"ל מחוץ למחוזותינו, משמשת אף היא זרז לגידול בעלייה לארצנו ולצמצום ההתבוללות של עמנו.

עו"ד שלום וסרטייל הוא יו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל