מדורה
מדורה הלל מאיר

על אף תנאי מזג אוויר קשים, היעדר רוח ותנאים אטמוספריים שגורמים לכליאת המזהמים ("האוויר עומד") ששררו ביממה האחרונה, נרשמה ירידה בזיהום האוויר באזורים רבים בארץ בל"ג בעומר 2021 בהשוואה לזיהום האוויר בשנים הקודמות.

התוצאה ניכרת בכ-180 תחנות הניטור של מערך ארצי לניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה הפזורות ברחבי הארץ וכן בהפחתה בריח החריף המוכר גם בימים שלאחר המדורות. יחד עם זאת, תנאי מזג האוויר הקשו על פיזור מזהמי האוויר.

ממדידות איכות האוויר שביצע המערך הארצי לניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה עולה, כי ריכוזים גבוהים יותר של חלקיקים נשימים נרשמו ברוב הישובים בלילה שבין ה-29 באפריל ל-30 באפריל בהשוואה ליום בהיר. עליות הריכוזים החלו בשעות הערב, והגיעו לשיא בין 22:00 ל-5 הבוקר.

בל"ג בעומר בשנה שעברה, 2020, ההנחיות והתקנות לשעת חירום אסרו על קיום מדורות בכל רחבי הארץ כדי למנוע את התפשטות נגיף קורונה, והדבר בא לידי ביטוי בנתוני ריכוזי המזהמים בארץ. משום כך, ההשוואה שבוצעה ב-2021 היא לשנת 2019.

ריכוזי החלקיקים הנמדדים מושפעים בין השאר ממיקום המדורות יחסית לתחנת הניטור ובתנאים המטאורולוגיים כגון: כיוון ומהירות הרוח ותנאי הערבול באטמוספירה.