בקבוק תבערה בתוך הבית
בקבוק תבערה בתוך הבית צילום: המשפחה

צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד
צילום: משפחות ברמת אשכול. לוד