מיטוט החמאס יביא שלום וביטחון לישראל ולעזה

דין חמאס כדין עמלק. החמאס מבקש להשמיד את מדינת ישראל ולהקים על חורבותיה את פלסטין.

הרב אפרים זלמנוביץ' , י"ג בסיון תשפ"א

מיטוט החמאס יביא שלום וביטחון לישראל ולעזה-ערוץ 7
הרב אפרים זלמנוביץ'
צילום: באדיבות המשפחה

החמאס בנוי על אידיאולוגיה המבקשת להשמיד את מדינת ישראל. הפסקת האש בסבב האחרון (מאי 2021) עצרה את התקפות ישראל על נכסי החמאס והרס התשתיות שלו אבל כל עוד צה"ל לא ימוטט כליל את ארגון הטרור, תושבי עזה וגם אזרחי מדינת ישראל, לא יזכו לשקט וביטחון שגשוג ופיתוח.

כל הניסיונות להביא להסדרה עם החמאס כשלו. אין לנו כל שיג ושיח עם ארגון טרור שכבש את עזה ועתה הוא מבקש להשתלט גם על יהודה ושומרון ואף לגייס את אזרחי המדינה הערבים לשורותיו, לכן אין די בסבבי לחימה. על צה"ל למהר ולמוטט את הארגון המעכב את שיבת ציון.

הטרוריסטים מעזה יורים עלינו טילים מתוך ההמון העזתי כשהילדים והנשים משמשים להם כמגן אנושי, עובדה המקשה עלינו את התגובה. מוסר המלחמה רחוק מהם והלאה. אין מנוס מלחסל את החמאס. זה ארגון טרור צמא דם היורה טילים כדי לרצוח יהודים ללא כל הבחנה; אנשים נשים וטף. חבריו רוצחים המזלזלים בחיי אדם וזורעים פחד הרס וחורבן בישראל וגם בעזה.

ממשלת ישראל חייבת להורות לצה"ל שבכל מקום וכל הזמן תכה בחמאס מכת הבכורות; סיכולים ממוקדים שינטרלו את מנהיגי ארגון עד מיטוט החמאס עם פגיעה מינימאלית בבלתי מעורבים.

מצרים לפני למעלה מ- 3500 שנה חטפה הרבה מכות אבל מה שגרם לה לשחרר את בני ישראל מבית עבדים הייתה המכה האחרונה מכת בכורות. גם ארגון הטרור חמאס קיבל מצה"ל מכות נמרצות ולא ניכנע ולא הניח את נשקו לכן חובה מוטלת על כוחות הביטחון לרוצץ את ראשי הנחש בכל מקום ובכל זמן עד הישמדם. בכוריהם הרגת ובכורך ישראל גאלת.

דין חמאס כדין עמלק. החמאס מבקש להשמיד את מדינת ישראל ולהקים על חורבותיה את פלסטין. למטרה זו הוא משגר אל עבר ישראל טילים ופוגע באזרחים תמימים ללא כל הבחנה וזורע הרס וחורבן. ממשלת ישראל חייבת לתת לצה"ל לנצח.

עמלק הוא עם לק דם. עם של רוצחים. התורה מספרת מעשה שהיה כך היה: בני ישראל בצאתם ממצרים בדרכם לרשת את ארץ כנען, הארץ המובטחת, ירושה היא לנו מאבותינו. בא עמלק ואורב להם ומכה בזקנים נשים וילדים המשתרכים בסוף השיירה כמסופר בתורה "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים" (דברים כ"ה י"ט).

ה' נשבע בכיסאו "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (שמות י"ז ט"ו). מלך מלכי המלכים מצווה אותנו להרוג ללא רחם בכל מקום ובכל זמן את הטרוריסטים צמאי דם יהודי כאמור "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים

לא תשכח" (דברים כ"ה י"ט). עם מנהיגי החמאס לא מנהלים משא ומתן. טרוריסטים מחסלים. הבא להרגך השכם להרגו.

משרשי המצווה (חינוך תר"ג) לזכור את אשר עשה לנו עמלק "לתת אל לבנו שכל המיצר לישראל שנאוי לפני הקדוש ברוך הוא כי לפי רעתו וערמתו רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו כמו שאתה מוצא בעמלק כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם ציוונו ברוך הוא לאבד זכרם מני ארץ ולשרש אחריו עד כלה".

ארגון טרור מיסודו אינו בנוי לכרות ברית שלום. טרור ושלום הם תרתי דסתרי. הא ראיה שכל הניסיונות להגיע עם החמאס להסדרה כשלו. רק אחרי מיטוט חמאס יהיה אפשר לפרז את עזה מכלי משחית ולהביא את השלום לאיזור.

בשנת 1987 הוקם ארגון הטרור "חמאס" במטרה להשמיד את מדינת ישראל ולהקים על חרבותיה כולל יהודה ושומרון וחבל עזה מדינה פלסטינית איסלאמיסטית פונדמנטליסטית. החמאס ממשיך דרכו של המופתי של ירושלים חאג' אמין אל חוסייני, תלמיד ראשיד רידא האב הרוחני של האחים המוסלמים, שחבר לאיטליה הפשיסטית ולגרמניה הנאצית בתקווה שהפתרון הסופי, השמדת היהודים, תכלול גם את יהודי צפון אפריקה ופלסטין.

הענשה סביבתית אסורה מן התורה. יש לעשות ככל שיש לאל ידינו לבל תיפול שערה משערות ראשו של החף מכל פשע. אסור לצבא המוסרי ביותר בעולם, צה"ל, לפגוע בבלתי מעורבים. מאידך, חיסול פצצה מתקתקת גם אם מחיבת נזק משני כולל פגיעה בבלתי מעורבים מחויבת המציאות היא.

ארץ הקודש איננה סובלת שפיכות דמים. למיעוטים החיים עמנו יש דין גר תושב ויש להעניק להם שוויון זכויות ולכבדם מפני דרכי שלום וחלילה לפגוע בהם או ברכושם. לכן, סיכול ממוקד הוא הדרך הנאותה להשמיד את ארגון הטרור מבלי לפגוע בבלתי מעורבים.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לישראל, אחרי שקרא בעיתונות על מעשה נבלה של בני בליעל יהודים שגנבו נעלי ערבי תחת הכותרת "סכסוך נעלים בדרך לאילת" כתב הרב מכתב למערכת בזו הלשון:

אם לצערנו קרה דבר מחפיר כזה של סידור עלבון וצער כזה, מתוך התלוצצות פרועה ומושחתת זו, על ידי אנשים מתוכנו אל בן אדם ושכננו הגר, ויושב עמנו בתוכנו, הרי יש להוקיע זאת ולהתבייש בזה, ולחפש דרכים כיצד לפייס באמת את הנעלב שהזדמן לתומו בינינו.

ולתקן המכשלה הזאת, לבל יישנו חלילה עוד מקרים נוראים כאלה אצלנו, ולסלק חילול ה' והעוון הזה מעלינו, ולא לפרסם את זה בעיתונות כ- 'חכמה מעניינת'. פרעות תשפ"א יוכיחו שהחמאס הסית את אזרחי המדינה הערבים ופגע בדו קיום ולכן יש להשמידו מתחת שמי השמים.