לאומי מדווח על רווח נקי של 1,340 מיליוני שקלים

בנק לאומי פרסם את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2021 ומציג גידול מהותי בהכנסות עם רווח נקי של למעלה ממילארד ש"ח.

תגיות: בנק לאומי
ערוץ 7 , י"ט בסיון תשפ"א

לאומי מדווח על רווח נקי של 1,340 מיליוני שקלים-ערוץ 7
חנן פרידמן
צילום: באדיבות בנק לאומי

לאומי, הבנק הגדול בישראל, פרסם את תוצאות הרבעון הראשון שלצד צמיחה בתיק האשראי מציג רווח נקי שהסתכם ב-1,340 מיליוני שקלים, בהשוואה להפסד של 232 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד שהיתה שיא תקופת הקורונה.

הבנק המשיך למקד את הצמיחה שלו בתיק האשראי במגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות. במהלך הרבעון הראשון של 2021 תיק האשראי גדל בשיעור כולל של 4.1%. התיק העסקי גדל בשיעור של 9.6% (כולל נדל"ן), התיק המסחרי גדל בשיעור של 4.8%, ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 2.2%.

אחד הנתונים המעניינים הוא התאוששות הבנק מתקופת הקורונה כאשר ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ההכנסות מהפסדי אשראי לסך של 212 מיליוני ₪, וזאת בהשוואה להוצאה של 860 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההכנסה להפסדי אשראי ברבעון הראשון עמד על 0.28% מתיק האשראי לציבור, לעומת הוצאה בשיעור של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של 2021 עלו ב-36 מיליוני ₪, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2%. עיקר העלייה מקורה בעלייה בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות. עלייה זו קוזזה בירידה בהוצאות התפעוליות האחרות, לרבות הוצאות אחזקה ופחת.

מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן: "הדוח הכספי מביא לידי ביטוי, לראשונה, את השינויים שאנו מובילים בתרבות הארגונית והמעבר למודל תגמול מבוסס ביצועים, שמטרתו לעודד מצוינות. אנו רואים את פירות התהליך בתוצאות בחטיבות השונות ואני משוכנע ששינוי זה בתרבות הארגונית יניב פירות נוספים בהמשך. תוצאות הדוח משקפות את תחילת מימוש אסטרטגיית הצמיחה של הבנק בקווי העסקים בהם בחרנו לבצע צמיחה מואצת, לצד עידוד המצוינות העסקית, השירותית, הטכנולוגית והתפעולית".