גילה גמליאל
גילה גמליאל צילום: המשרד להגנת הסביבה

קרן הניקיון (יו"ש) של המשרד להגנת הסביבה אישרה העברת תקציב בסכום כולל של 10 מיליון שקל למנהל האזרחי, לשם סיוע בתכנון ובהקמה של תחנות מעבר לפסולת ביתית של רשויות פלסטיניות ביהודה ושומרון הכוללות 108 ישובים וכפרים.

אופן הטיפול במפגעי הפסולת ביישובים הפלסטיניים משפיע על כלל אוכלוסיות האזור ועל מצב הסביבה ביהודה ושומרון. נכון להיום, מכיוון שחלק ניכר מהפסולת הפלסטינית אינה מטופלת באופן מוסדר, מתרחשות השלכות פסולת רבות בשטחים הפתוחים, ולעיתים קרובות הפסולת אף מובערת ונשרפת. כך, נוצר זיהום אוויר וקרקע חוצה גבולות, שממנו סובלים כל תושבי האזור.

אתרי הפסולת הבלתי מוסדרים מהווים מוקד לשריפות מכוונות (במטרה להקטין את נפח הפסולת) והן מסכנות חיים וגורמות לזיהום אוויר ומפגעי ריח. בנוסף, מי הגשמים באתרי הפסולת מחלחלים לקרקע ולמי התהום וגורמים לזיהומו של אקוויפר ההר. מכיוון שהמרחב מאופיין באגני ניקוז רבים, גורמים אתרי הפסולת לזיהום מי נגר של נחלים רבים הזורמים מערבה.

לאור זאת, ובמטרה למנוע מפגעים סביבתיים, קרן הניקיון אישרה את הסיוע בתכנון ובהקמה של תחנות המעבר.

האתרים שבהם מושלכת הפסולת נמצאים בכל רחבי יהודה ושומרון, בשטחי A,B,C כך שביצוע פיקוח וטיפול בהם מוגבלים ומורכבים. התקציב שיועבר מכספי היטל ההטמנה המשולמים ביו"ש, יאפשר יצירת תשתית איסוף ופינוי פסולת לאתרים מוסדרים באופן שגרתי, שתוביל לצמצום השלכת הפסולת ושריפתה במוקדים אלה.

הפסולת הביתית תפונה מהרשויות לאתר סילוק פסולת זהארת אל פינג'אן שבמרחב ג'נין ואתר אל מיניה שבמרחב בית לחם, והם יהוו חלופה לאתרי הפסולת הבלתי חוקיים בגזרות אלה וימזערו את השריפות בשטחים פתוחים והמפגעים הרבים שנגרמים בגינן.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הקמת תחנות מעבר לפסולת ביתית שמקורה ברשויות פלסטיניות באמצעות תקציב קרן הניקיון (יו"ש) ויצירת שגרת פינוי פסולת לאתרים מוסדרים יפחיתו באופן משמעותי את הזיהום הנגרם כתוצאה משריפת פסולת כך שהמצב הסביבתי ואיכות החיים ביהודה ושומרון ישתפרו באופן משמעותי".