תמר זנדברג
תמר זנדברג פלאש 90

ח"כ תמר זנדברג ממרצ מקדמת הצעת חוק שתקבע כי החזרת קטין בתשובה תחשב כעבירה פלילית שעונשה ששה חודשי מאסר בפועל.

בדברי ההסבר להצעת החוק כותבת זנדברג: "לנוכח ריבוי מקרים בהם גופים דתיים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בתשובה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה".

זנדברג טוענת כי שידול להחזרה בתשובה משול לשידול להמרת דת שעונשה קבוע בחוק המסיון.

"מבחינה מעשית שידול לחזרה בתשובה דומה לשידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע", היא אומרת.

עוד הוסיפה כי "ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם חילוני לדתי, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים".

ארגון יד לאחים הגיב להצעת החוק החדשה של ח"כ זנדברג. "זה שנים רבות שאנו מנסים להעביר חוק האוסר פעילות של מיסיון נוצרי להמרת דתם של יהודים בישראל", נאמר. "לצערנו הרב לא ראינו את חברת הכנסת זנדברג מצטרפת אלינו ופועלת לקידומו של החוק החשוב הזה, אך בו בזמן היא מקדמת חוק החדש שמנסה לאסור על יהודים להפיץ את היהדות בין אחיהם היהודים".

לדבריהם, "אצה הדרך לגב' זנדברג לנגח את דת ותורת ישראל, ואנו שואלים: מדוע שידול יהודים להמרת דתם לדת אחרת מותרת, ואילו הסברה ליהודים על מסורתם מזה אלפי בשנים, אסורה? צר לנו שגב' זנדברג טומנת את ראשה בחול, כאשר בה בשעה שמרצ מתנגדת לפעילותנו כנגד כתות מיסיון נוצריות הפועלות להטבלת יהודים לנצרות באמתלה של 'חופש דת', היא פוגעת בהפצת היהדות במרחב הציבורי בארץ ישראל. מסתבר כי אחרי שנותנים למיסיון הנוצרי לפעול במרחב הציבורי, מגיע השלב הבא: איסור פעילות יהודית".