כלב בן יפונה

מדהים איך הטכנולוגיה החדשה משנה מציאות, ובעיקר בעזרה לחלשים.

ד"ר חנה קטן , כ"ד בסיון תשפ"א

כלב בן יפונה-ערוץ 7
ד"ר חנה קטן
צילום: יפעת צדוק ליאור

בעוד שנים מספר, יתכן והטכנולוגיה תוכל למצוא תחליף לכלבי הנחייה של כבדי הראייה, בעזרת נעליים מיוחדות שיעזרו לעיוורים לראות את העולם 'דרך הרגליים'.

הנעליים יכילו חיישנים ובמצלמות זעירות שיוכלו להזהיר את העיוורים על סכנות ומהמורות בדרך וליידע אותם על המיקום שלהם. האם יותר השימוש בשבת? יתכן וכן, כמו שהקילו פוסקים בשימוש במכשירי שמיעה זעירים. הדיון דומה לדיון במכוניות האוטומטיות, ונראה כי כדאי כבר להגיש שאילתה למכון צומת בעוד מועד.

מדהים איך הטכנולוגיה החדשה משנה מציאות, ובעיקר בעזרה לחלשים. גם זה חלק מההכנות לימות המשיח...
כלב בן יפונה מוזכר בפרשת המרגלים כבן זוגו של יהושע בן נון, ורק שניהם נכנסו לארץ מיוצאי מצרים.. כלב היה נשיא מטה יהודה אבל לא היה המנהיג של עם ישראל כמו חברו יהושע.

הוא זה שניסה בכל כוחו להסות את העם ולשכנע אותו לא לשעות לעצת המרגלים, וכך, ובזכות פקידתו בתפילה את מערת המכפלה, הוא זכה לרשת את סביבות העיר חברון, העיר שהייתה עיר לויים ועיר מקלט. אחיו הצעיר נשא את בתו עכסה, אחרי שהצליח לנצח את הענקים שהקיפו את העיר חברון. כלב ,על פי בקשת בתו, הוסיף ונתן להם גם כמה מעיינות באיזור כדי שלא יחסרו להם מים.

השם 'כלב' תמוה לכאורה, כמו השם 'חמור', 'גמלי', 'סוסי' ועוד. אבל אם נזכור שהכלב והסוס הם ידידיו ובני ביתו של האדם ,ויש להם תכונות אנושיות של חום ונאמנות ורגישות- אין בכך פלא. וכך אין הבדל בין השם 'כלב' לשם 'זאב' או 'אריה'. אמנם נכון שכלבים נחשבים חיה בזויה, ואסור על פי ההלכה לקנות קרבן ב'מחיר כלב' או לתת אותו כתרומה למקדש, אבל הכוונה לכלבים שסבבו את משכנות האדם, כלבי פרא אוכלי זבל, לא כלבים מתורבתים שהם חלק 'מהמשפחה'. לכן , השם כלב נחשב בכל זאת לשם מכובד. יתכן ובגלל המיוחדות של השם הזה ,הוא מנוקד קמץ בתחילת השם, ולא בסגול.

לפי המדרש כָלב הוא האב של חור שהיה אחד מהעוזרים של משה , והוא נהרג בזמן הכנת העגל על ידי עם ישראל. חור היה אביו של אורי שהיה אביו של בצלאל שבנה את המקדש.

זאת אומרת שכלב היה סבא רבה של בצלאל שבנה את בית המקדש. כלב אומר ליהושע אחרי הכניסה לארץ שהוא בן 85, לפי זה בזמן יציאת מצרים הוא היה בן 40 בערך, וכבר היה לו נין! זה באמת חריג, ואולי זה באמת לא הפשט אלא דרש בלבד.

לנו אין נכד ששמו כלב, אבל אפשר לסמוך על אחד מילדינו שגם זה יגיע. ואולי זה יגיע אצל הנינים.