מחלוקת לשם שמיים
מחלוקת לשם שמיים צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

בימים האחרונים מחריפה המחלוקת בין חלקים שונים מן הציבור הדתי ובין נציגיהם בכנסת. לצערנו הרב, הטונים נהיים גבוהים יותר והשפה נהיית נמוכה יותר.

אחד התחביבים של בעלי המחלוקת, הוא להאשים את יריביהם במניעים אישיים של אגו ורדיפת כבוד.

בטענה זו הם לכאורה נשענים על דברי חכמינו שלימדונו שכל מחלוקת שאינה לשם שמיים - אין סופה להתקיים ואם כך אין מקום בעולם לטענותיהם של אותם יריבים.

טענות אלו מעכירות את השיח הציבורי והופכות את האווירה לרעילה ונמוכה.

בנוסף על כך, כשמעמיקים את המבט, נראה שטענות מעין אלו מעידות אך ורק על הטוענים אותן. מי שלא מצליח להשאיר את הוויכוח בגופו של עניין אלא יורד ותוקף לגופם של אנשים, הרי הוא מעורר חשד על עצמו שכוונתו שלו אינה לשם שמים. בואו נבחן את הדברים:

כולנו כידוע מורכבים מגוף ונשמה, משאיפות גבוהות ומיצרים נמוכים. כבני אדם הנדרשים לקבל החלטות, סביר להניח שגם היצר הטוב וגם היצר הרע משפיעים על קבלת ההחלטות שלנו והשאלה היא מי מהם הוא העיקרי. האם היצרים הנמוכים מובילים אותנו והאידיאלים הגבוהים הם רק תירוץ או שמא להיפך, היצר הטוב הוא המוביל והיצר הרע רק נהנה מן ההחלטה שבה בחרנו.

בשאלה זו אין לנו איך להכריע ורק בוחן כליות ולב יכול לדעת מהי התשובה האמיתית. לעיתים גם אדם אינו יודע על עצמו מה באמת הוביל אותו לקבל את ההחלטה.

נראה בעיני שבשלב זה ההנחות שלנו מבוססות על איך שאנחנו מכירים את העולם מתוך ההיכרות שלנו את עצמנו. מי שמרגיש בחייו האישיים שהנשמה הגבוהה היא הצד החזק באישיותו שלו והיא שמובילה אותו, נוטה לחשוב שגם אחרים פועלים כך. אולם מי שמההיכרות שלו עם עצמו יודע שהיצרים הנמוכים הם המנהיגים האמיתיים שמובילים אותו, יטה לחשוב שגם אצל אנשים אחרים זה פועל כך. נמצא שכל הפוסל במומו פוסל...

בדומה לכך לימדנו רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל:

בזאת יוודע: אם המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שנחלקו בו, הם אוהבים גמורים בלב ונפש זהו אות שמחלוקתם לשם שמים, אבל אם הם אויבים ונוטרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת זהו שלא לשם שמים ויתייצב השטן בתוכם. (יערות דבש ח"ב)

ולוואי שנזכה לראות את מנהיגינו בכנסת חולקים ומתווכחים בצורה מכבדת ומכובדת שהרי איזהו מכובד - המכבד את הבריות!

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו