לחלוק בזעם ובאהבה?

מחלוקת היא דבר רע מאוד, אבל היא חלק מן המציאות האנושית; מריחוקנו מן האמת הבהירה.

הרב אהרון אגל-טל , א' בתמוז תשפ"א

לחלוק בזעם ובאהבה?-ערוץ 7
הרב אהרון אגל-טל
צילום: באדיבות המצולם

אנחנו בשעה מסוכנת של מחלוקת. היא לוקחת מאתנו את הנשימה כי זו לא מחלוקת על רקע אידיאולוגי תיאורטי בלבד.

על הכף מונחים חיינו; האישיים והלאומיים ולקואליציה הזו יהיה טווח השפעה רחב מאוד. בתוך המחנה הדתי לאומי פנימה, אנחנו מוצאים קושי להבין אחד את השני וזהו קושי נוקב ואותנטי, מה שמעצים את המבוכה ומעמיק את המחלוקת.

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, אחד מענקי התורה שקמו לעם ישראל לפני כ-300 שנה, לימד שיעור בהלכות מחלוקת. באחת מדרשותיו הוא קבע אבן בוחן שמבדילה בין מחלוקת 'לשם שמים'; כזו שנקייה מכעסים ומידות רעות ובין זו שדומה לה, אבל היא כולה פוליטיקה וקלקול מידותי.

בדבריו הוא דורש להבחין בין המריבה ובין מי שמייצגים אותה וקובע: "אם המחולקים ובעלי ריבות; זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב ונפש – זהו אות שמחלוקתם לשם שמיים" אבל אם הם נעשים לאויבים ומפתחים שנאה זה לזה, זה הסימן שבמחלוקת הזאת נכנס השטן. (יערות דבש ח"ב דרוש ח)

אני שייך לאלו שרותחים על בנט, שקד וחבורתם. אנחנו מלאי מרירות ואכזבה ובדרך הטבע, הרגש משלים פערים ומייצר את הלבה הרותחת שבתוכנו. אני לא מוכן להנמיך את גובה המחלוקת כדי להיות נחמד ומכיל.

לדעתנו לכל הפחות, עושים פה עוול בקנה מידה לאומי היסטורי ולא נוכל לשתוק. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו צריכים לבדוק היטב אם אנחנו לא לוקחים את ההזדמנות להפוך את האירוע לסדנת כעסים; להזדמנות לשחרור החרצובות - של הלשון, של הכעס ושל שאר המידות הפחות יפות שכבושות היטב בתוכנו.

הסטנדרט של הגאון ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל מסובך מאוד, כי הוא מחייב לעצב את הרגשות בנקודה המדויקת שלהן, אחרת אנחנו עוברים לשלטונו של השטן, לניצוחו של היצר הרע.

קשה לי מאוד לומר את זה, אבל ברגע הכתיבה הזה לכל הפחות, אני יכול למצוא בתוכי את האפשרות ל"אהבה גמורה בלב ונפש" לאלו שכל כך מעוררים את חמתי. אני יודע שבנט הוא אדם טוב שמסר את נפשו על עם ישראל וכך איילת שקד שבאה מתוך רצונות אידאליסטים נעלים. ודווקא משום כך אני מלא זעם עליהם – על האכזבה מן החולשה שהשתלטה עליהם. על קוצר הראות והסכנה שהם מביאים אותנו אליה.

בסוף מחלוקת היא דבר רע מאוד, אבל היא חלק מן המציאות האנושית; מריחוקנו מן האמת הבהירה. אבל זה הניסיון שרבש"ע שם אותנו בו וכאן ניבחן. המשך מחלוקת פרודוקטיבית לכולם.